Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Raport de activitate pentru anul 2001

Prezentul raport este structurat pe 7 capitole: organizare, resurse financiare, activitatea ştiinţifică, imagine, cooperări, dezvoltare şi concluzii.

1. Organizare

Filiala Timişoara a A.S.T.R., a fost înfiinţată la data de 31.01.2001, având iniţial un număr de 13 membri. Pentru o funcţionare eficientă a fost stabilit un sediu prin contract de comodat cu Universitatea Politehnica Timişoara (UPT): sala 125, Facultatea de Mecanică. Cu sprijinul UPT, a fost amenajat sediul dar mai trebuie linie telefonică.

A fost obţinut un cod fiscal: 14084940 de la Ministerul Finanţelor şi de asemenea contul bancar: 2511.1-16983.1/Ro/BCR Timişoara.

S-a elaborat un regulament de organizare şi funcţionare care a fost transmis la ASTR pentru aprobare.

S-au transmis felicitări de Crăciun şi de Anul Nou conducerii A.S.T.R., conducerii orga-nelor de stat şi administrative locale, precum şi membrilor Filialei Timişoara a ASTR.

2. Resurse financiare

În colaborare cu Filiala Timişoara a Academiei Române au fost obţinute fonduri, de la M.E.C. Bucureşti şi Primăria Municipiului Timişoara, cu ocazia Zilelor Academice Timişene, ediţia a VII-a, pentru birotică, publicaţii, programe şi premii. Au fost folosite 6 milioane pentru birotică, 10 milioane pentru tipărirea unor lucrări prezentate la Simpozioanele ZAT-2001 şi INFO-ASTR - Timişoara nr.1; iar 9 milioane pentru tipărirea tezei de doctorat a anului 2000.

3. Activitatea ştiinţifică

ASTR Filiala Timişoara s-a implicat direct în organizarea Zilelor Academice Timişene ediţia a VII-a desfăşurate în perioada 24-25 mai 2001 la Timişoara.

În cadrul acestei manifestări au fost orga-nizate în domeniul tehnic 19 simpozioane, 1 seminar ştiinţific, 5 mese rotunde şi o comemorare (100 de ani de la naşterea Acad. Ştefan Nădăşan).

Amintim aici ca reprezentative următoarele simpozioane:

Trebuie amintit de asemenea primul seminar ştiinţific din ţară având tema "Metode de simulare numerică pentru mecanica fluidelor şi lichide magnetice".

Ca mese rotunde cu dezbateri interesante au fost următoarele:

Membrii filialei noastre au participat activ cu lucrări şi în organizarea acestor manifestări.

Pentru a sublinia diversitatea precum şi nive-lul ştiinţific al preocupărilor din domeniul tehnic abordate în cadrul Z.A.T. este pregătit pentru multiplicare volumul "Zilele Academice Timişene - Articole selectate", care va apărea curând.

Subliniem cu bucurie participarea meritorie a numeroşi membri ai filialei noastre cu lucrări la conferinţe în ţară şi în străinătate precum şi în reviste de prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

În cadrul ciclului de conferinţe - seminarii "Management - Inovare - Tehnologie - Ecologie (MITE)" menţionăm în mod special cele 2 conferinţe de management ale prof. Heinz Hubner de la Universitatea din Kassel la care au participat, pe lângă unii membri ASTR şi numeroase cadre didactice din UPT. Conferinţele au fost intitulate:

Au fost organizate câteva seminarii tematice:

4. Imagine

A fost realizată o pagina de Web a filialei http://aspc.cs.upt.ro/astr/, în care au fost prezentate obiectivele filialei şi structura acesteia pe domenii şi persoane.

Pe site-ul filialei a fost prezentat Nr.1 al "InfoASTR" în august 2001, cu informaţii despre manifestări recente şi în perspectivă. În plus, "InfoASTR" Nr.1 a fost tipărită şi ca broşură şi distribuită la diverse instituţii şi personalităţi de interes pentru ASTR.

Este în pregătire "InfoASTR" Nr. 2 care va fi publicat pe site şi apoi tipărit.

5. Cooperări

Au fost realizate cooperări cu:

6. Dezvoltare

Au fost contactate un număr de unităţi economice (din Timişoara, Arad, Tr. Severin şi Lugoj) pentru a sprijini financiar şi a colabora cu ASTR - Timişoara. Nu au fost rezultate concrete până acum în această privinţă.

În privinţa noilor membri: a fost propus ca membru onorific Prof. Bagiu Lucian şi ca membri corespondenţi pe Prof. Negrea Virgil (Sectia de Transporturi) şi Prof. Jianu Ionel (Sectia de Chimie).

7. ConcluziiTimişoara, la 31 ianuarie 2002

Preşedinte,
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu