Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

PLAN DE ACTIVITĂŢI - 2003

A. ACŢIUNI CU CARACTER GENERAL

A.1. Măsuri care să vizeze "utilitatea publică a ASTR"

A.2. Organizarea unor acţiuni tematice cu noutăţi din domeniul tehnic şi socio-uman

A.3. Recomandări pentru primirea de noi membri ASTR

A.4. Formarea unor comisii de lucru pe specialităţi cu membri ASTRT şi specialişti din învăţământ - cercetare - producţie

A.5. Diligenţe pentru atragerea de fonduri pentru dezvoltarea filialei

A.6. Măsuri cu caracter organizatoric în cadrul filialei

B. ACŢIUNI CU CARACTER PUNCTUAL

B.1. Participarea în calitate de co-organizator la "Zilele Academice Timişene" - mai 2003 (răspunde Biroul)

B.2. Organizarea de conferinţe şi mese rotunde cu tematica:

B.3. Organizarea concursului "Teza de doctorat a anului" pentru 2002 (responsabil Biroul şi comisia de lucru nr. 4)

B.4. În cadrul programului "Progres tehnic", realizarea de cărţi electronice, pagini Web ASTRT (responsabil Biroul, comisiile de lucru nr. 3, 5 şi 6)

B.5. Organizarea unor conferinţe tematice în întreprinderi şi unităţi economice din zona noastră de activitate (responsabili Tiberiu Babeu, Tiberiu Mănescu)

B.6. Încheierea unor contracte de cercetare ştiinţifică (responsabil Biroul şi comisiile de lucru ale ASTR)

B.7. Sprijinirea editării de manuale inginereşti aplicative destinate în special studenţilor (responsabil Biroul şi comisia de lucru nr. 3)

C. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE, PUBLICAŢII

C.1. Organizare de simpozioane cu caracter internaţional în cadrul "Zilelor Academice Timişene" (responsabil Biroul şi comisiile de lucru)

C.2. Participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestări din ţară şi pe plan mondial

C.3. Tipărirea de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi în volumele manifestărilor ştiinţifice.


Planul de activităţi a fost aprobat de Plenara Filialei Timişoara ASTR în şedinţa din 18 decembrie 2002.


Preşedinte,
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu