Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Plan de acţiuni pe anul 2002

A. Acţiuni cu caracter general

1. Amplificarea preocupărilor pentru identificarea noilor direcţii de evoluţie a ştiinţelor tehnice şi promovarea conceptelor cercetării multi-disciplinare.

2. La nivelul filialei se vor întreprinde măsuri care să vizeze o mai rapidă recunoaştere publică a Academiei de Ştiinţe Tehnice ca instituţie de utilitate publică.

3. Recomandări pentru noi membri ASTR pentru a mări posibilităţile de lucru a filialei.

4. Aducerea de informaţii noi în pagina WEB a filialei.

5. Continuarea acţiunii de premiere prin tipărirea lucrării şi difuzarea ei rândul specialiştilor în programul "Teza de doctorat a anului 2001".

6. Stimularea activităţii de pregătire prin studii de doctorat respectiv acordarea diplomei de excelenţă, la manifestarea Poster Domo 2002.

7. Evocarea unor personalităţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate în colaborare cu Academia Oamenilor de ªtiinţă din România şi Academia Română Filiala Timişoara.

8. Contactarea filialelor Academiei Române, Academiei Medicale, Academiei de ªtiinţe Agricole, Universităţilor din Timişoara şi organizaţiilor neguvernamentale în vederea colaborării pe teme de interes comun.

9. Publicarea semestrială a broşurii INFO ASTR TIMIŞOARA.

10. Continuarea acţiunilor de strângere a fondurilor pentru dezvoltarea activităţilor filialei.

11. Crearea în cadrul filialei a unor colective de lucru cu membri ASTR şi cadre didactice din Universitatea Politehnica din Timişoara pentru promovarea legăturilor ştiinţelor tehnice cu alte domenii socio-culturale.

B. Acţiuni cu caracter punctual

1. Prelegeri dialog

2. Seminarii şi mese rotunde

3. Pregătirea profesională postuniversitară

4. Colaborarea cu industria

5. Participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice


Acest plan de activităţi a fost aprobat de plenara ASTR Timişoara în şedinţa din 14 februarie 2002.Preşedinte,
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu