Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Program de activităţi - 2004

1. Acţiuni cu caracter general

1.1 Măsuri de impact al ASTR asupra societăţii zonale.

1.2 Recomandări pentru primirea de noi membri

1.3 Analiza comisiilor de lucru pe specialităţi înfiinţate în 2003 cu încurajarea înfiinţării altora în 2004

1.4 Eforturi pentru atragerea de fonduri pentru dezvoltarea Filialei

2. Acţiuni cu caracter punctual

2.1. Continuarea editării bianuale a info ASTR/Timişoara

2.2. Organizarea concursului "Teza de doctorat a anului 2003" şi sprijinirea publicării ei la Ed. Politehnică Timişoara. Responsabil Biroul şi Comisia de lucru nr. 4

2.3. Organizarea Simpozionului Internaţional "Dorin Pavel" la Sebeş în 30 mai/1 iunie 2004, Prof. Tiberiu Babeu

2.4. Organizarea "Săptămânii calităţii Timişene" 15-20 noiembrie 2004, Prof. Tiberiu Babeu

2.5. Organizarea unor prelegeri a unor personalităţi ştiinţifice din Franţa din domeniul "Electronică şi Telecomunicaţii" la Timişoara, Prof. Ioan Nafornita

2.6. Participarea directa la Organizarea ediţiei din 2004 a Conferinţei Internaţionale OPTIM-2004 la Poiana Braşov 20-22 Mai 2004 sponsorizată tehnic de IEEE-IAS, IEE, VDE sub egida Universităţii Transilvania din Braşov şi împreună cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Prof. Ion Boldea

2.7. Publicarea unui număr special al Buletinului AICPS cu lucrările simpozionului din 2002 cu tema "Influenţa condiţiilor locale asupra comportării seismice a construcţiilor" Prof. Victor Gioncu

2.8. Simpozionul internaţional "Recent Advances and Trends in Structural Design" Mai 7-8, 2004 Timişoara, Prof. Victor Gioncu

2.9. Cursuri intensive pentru industrie în domeniul "Advanced a.c. drives" la Hanyang University, Seoul, Korea în Septembrie 2004 şi "Liniar Motors and Drives " la Virginia Tech. University în luna Iulie, Prof. Ion Boldea şi "Biomecanica membrelor umane" la Universitatea Paris-6, mai 2004, Prof. D. Dragulescu.

2.10. Pregătirea şi editarea Nr. 5/2004 al Buletinului ASTR Seria MT/RM în limba engleză Prof. L. Brindeu

2.11. Editarea Vol. anul 4 no. 1, 2 a revistei internaţionale pe internet "www.jee.ro" - Journal of Electrical Engineering - Prof. Ion Boldea

2.12. Iniţierea ciclului de prelegeri dialog: "Contribuţii la dezvoltarea domeniului tehnic de actualitate" Prezintă pe rând membrii Filialei ASTR: 2(3) prelegeri pe an: Prof. V. Gioncu, prima prelegere.

2.13. Finalizarea Cursului practic "Bazele electrotehnicii" în două parţi, realizat de întregul colectiv al catedrei de specialitate din UPT: Coordonatori Prof. Constantin Şora, Prof. Ioan De Sabata, Vol. 2.

2.14. Organizarea de discuţii şi prelegeri în industrie pentru iniţierea de colaborari prin contracte cu ASTR - Timişoara: membrii Filialei

2.15. Masă rotundă: "Calitatea în cercetarea universitară şi procesul didactic între intenţie şi realitate": Prof. T. Dragomir

2.16. Derularea eficientă a Programului de colaborare semnat cu Academia de ştiinţe tehnice a Ucrainei în domeniul ªtiinţei şi Ingineriei materialelor.

2.17. Conferinta nationala "Probleme actuale in domeniul drumurilor urbane-Sept. ,2004", Co-organizatori, Prof. Gh. Lucaci

2.18. Conferinţa Internaţională CONTI-2004, Co-organizatori, Prof. Creţu V., Prof. Jurca I., Prof. Dragomir T.

Preşedinte,
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu