Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Dare de seamă pe anul 2006

Filiala Timişoara a ASTR are 33 de membri care fac parte din majoritatea secţiilor ASTR.

Membri noi: mc Prof.dr.ing. C. Davidescu - inginerie chimică, m.o. Prof. dr.ing. Dumitru Becherescu - inginerie chimică, mc. Prof. Strugaru Crişan, Informatică şi tehnologia informaţiei, m.o. Prof.dr. ing. Peter Freund, Electrotehnică şi energetică, Prof.dr.ing. Mircea Raţiu mecanică tehnică.

ASTR este asociaţie de utilitate publică (Mon. Of. 547/26.06 2006) şi membru asociat Euro-CASE.

În cele ce urmează vom analiza, pornind de la programul de activităţi al ASTR - Filiala Timişoara pe 2006, activitatea acesteia în anul 2006, structurată pe 6 capitole:

1. Organizarea şi participarea la activităţi ştiinţifice

1.1 Manifestări ştiinţifice organizate

Membrii ASTR au fost principalii organizatori de seminarii (simpozioane) cu participare internaţională, conferinte naţionale sau internaţionale:

1.2 Lucrări ştiinţifice

În continuare se prezintă sub formă de tabel lucrările la conferinţe în ţară (naţionale, simpozioane, internaţionale), Conferinţe internaţionale în străinătate, reviste din ţară şi reviste internaţionale:

Tabel 1 Lucrări stiinţifice ASTR-T/2006

Numele şi Prenumele Conf. în ţară Conf. internaţionale în străinătate Reviste în ţară Reviste internaţionale
V. D. Negrea 4 1 6 -
D. Drăgulescu - 10 - 9
I. Jurca        
Dan Perju 3   2  
V. Safta 2   5  
M. Toader        
C. Şora        
T. Mănescu 3   1  
I. Şora   1 2 1
V. Tiponuţ 3 7   1*
I. Carţiş        
D. Dehelean 2      
D. R. Pascu 3 1 1 1*
V. Creţu 3 1 1 1*
Delia Perju 3 4 2 3*
M. Opaschi        
T. Dragomir 2 3    
I. Naforniţă        
V. Gioncu   6 2 1
M. Truşculescu     2  
I. Ilca       3
N. Budişan       1*
A. Nanu        
I. Boldea 10 3   2*
G. Lucaci     2  
C. Davidescu        
D. Becherescu        

*ISI

Din analiza datelor prezentate se degajă o participare meritorie la conferinţe din ţară dar şi la Conferinte Internaţionale; numărul de articole ISI la reviste internaţionale de prestigiu se menţine scăzut.

Totuşi se observă o deplasare notabilă a interesului în această direcţie.

2. Acţiuni de promovare a ASTR

3. Cărţi publicate

Au publicat cărţi în ţară:

Cărţi în edituri străine

4. Aniversari si omagieri

În revista "Orizont Ingineresc" a fost omagiat Prof. D. Anastasescu (prof. V. Gioncu)

5. Premii ASTR

Premiul ASTR-T "Teza de doctorat a anului 2004", a fost dat în 2006 şi este în pregătiri Premiul ptr 2005.

6. Chestiuni organizatorice

ªi în 2006 Filiala Timişoara a ASTR a funcţionat în bune condiţiuni;

Au fost atrase fonduri de sponsorizare: din 2% din impozitul pe venitul membrilor, sponsorizări: Aquatim (Prof. Delia Perju), Constructim Timişoara (Prof. V. Gioncu); contracte de cercetare: Prof. Truşculescu, dr. R. Pascu.

Nu au fost organizate seminarii tematice (deşi au fost prevăzute în program), prezenţa la Ad. Generală ASTR e în continuare sub aşteptări. Activităţile comisiilor au fost sporadice.

Membrii Filialei sunt angajaţi mai toţi în Granturi CNCSIS, Ceex, contracte directe (M. Truşculescu, D. Drăgulescu, V. Safta etc) şi în colaborări internaţionale.

Este necesară o strategie de atragere de fonduri structurale şi de colaborare în programele Euro-Case.

Chestiunea cotizaţiilor a fost rezolvată corespunzător

Mai menţionăm aici că toţi membrii ASTR-T de la Universitatea Politehnica din Timişoara sunt conducători de doctorat activi (au fost susţinute 4 teze de doctorat), mulţi cu doctoranzi cu frecvenţă, astfel explicându-se, parţial, şi saltul de publicaţii pe plan internaţional ce sperăm să continue şi în viitor.

7. ConcluziiPreşedinte,
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu


Alte noutăţi          Arhiva