Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Program de activităţi - 2007

1. Acţiuni cu caracter general

1.1 Măsuri de impact al ASTR asupra societăţii zonale.

1.2 Recomandări pentru primirea de noi membri

1.3 Implicarea în fondarea şcolilor de doctorat şi de master în UPT

1.4 Acţiuni de recunoaştere guvernamentală a ASTR

1.5 Comunicare periodică cu mass media

1.6 Ciclul de Prelegeri ASTR-Timişoara

1.7 Implicarea Filialei în acţiunile Euro-Case şi atragerea de fonduri structurale

1.8 Revitalizrea paginii Web a Filialei

1.9 Organizarea de simpozioane, conferinţe, la "Zilele Academice Timişene" - Mai 2007

1.10 Organizarea unui seminar pe tema "Strategii de dezvoltare a cercetărilor multidisciplinare în ASTR-T"

2. Acţiuni cu caracter punctual

2.1 Continuarea editării semestriale a Info ASTR/Timişoara

2.2 Finalizarea concursului "Teza de doctorat a anului 2005" şi iniţierea Premiului pe 2006

2.3 Editarea Vol. anul 6, 2007 no. 1, 2, 3, 4 a revistei internaţionale pe internet "www.jee.ro - Journal of Electrical Engineering" - Prof. Ion Boldea

2.4 Organizarea de discuţii şi prelegeri în industrie pentru iniţierea de colaborări prin contracte cu ASTR-Timişoara: Prof T. Babeu; Prof. I. ªora; Prof. I. Carţiş

2.5 Organizarea Conferinţei naţionale "Drumul şi mediul înconjurător" - 2007 - Prof. Gh. Lucaci

2.6 Organizarea unui Seminar la Resiţa pe tema "Universitate/cerecetare/industrie/economie de piaţă", Sept. 2007 (Prof. T. Manescu)

2.7 Seminarii tematice pe secţii de specializări ale filialei. Responsabili: Prof. V. Safta, Prof. Delia Perju, Prof. I. Naforniţă

2.8 Centenarul "Coriolan Drăgulescu" - Simpozion (Prof. Delia Perju)

2.9 Omagierea unor personalităţi timişorene - Prof. T. I. Dragomir

2.10 Publicare de noi cărţi

2.11 Se va realiza în medie câte o lucrare ştiinţifică în reviste de specialitate - de către fiecare membru al filialei

3. Acţiuni organizatorice

3.1 Organizarea a 2 plenare ale filialei cu discutarea realizărilor.

3.2 Organizarea de sedinţe lunare ale Biroului Filialei

3.3 Programe iniţiate de comisiile de lucru ale filialei. Prof. M. Truşculescu

3.4 Cresterea contribuţiei membrilor filialei la atragerea de fonduri, în special pe contracte

3.5 Participarea la Adunarea generală anuală a ASTR.

Preşedinte, Filială
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu