Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Raport 2007

Filiala Timisoara a ASTR are 34 de membri care fac parte din majoritatea sectiilor ASTR.

ASTR este asociatie de utilitate publica(Mon. Of. 547/26.06 2006) si membru asociat Euro-CASE.

În cele ce urmează vom analiza, pornind de la programul de activităţi al ASTR – Filiala Timişoara pe 2007, activitatea acesteia în anul 2007, structurată pe 6 capitole:

1.Organizarea şi participarea la activităţi ştiinţifice

1.1. Manifestări ştiinţifice organizate

Au fost organizate 5 prelegeri sub egida Progres Tehnic, de catre ASTR-T(in organizarea Prof V. Negrea si Prof. N. Budisan, Prof. I. Şora, Prof. I. Boldea): conferentiari: Prof. Dr.Ing. Negrea Virgil, dr.ing. Barb Viorel, Prof.Dr.Ing. Becherescu Dumitru, as. Radu Lazăr, Prof.Dr.Ing Şurianu Flaviu

Membrii ASTR au fost principalii organizatori de seminarii (simpozioane) cu participare internaţională, conferinţe nationale sau internaţionale:

1.2 Lucrări ştiinţifice

În continuare se prezintă sub forma de tabel lucrările la conferinţe în ţară (naţionale,simpozioane, internaţionale), Conferinţe intenaţionale în străinatate, reviste din ţară şi reviste internaţionale

Tabel 1 Lucrări ştiinţifice ASTR – T/2007

Numele si Prenumele Conf. în ţară Conf. internaţionale în străinătate Reviste în ţară Reviste internaţionale
V. D. Negrea 1 2 9  
I. Jurca        
Dan Perju   2    
V. Safta        
M. Toader 3   7  
C. Şora        
T. Mănescu        
I. Şora 3 2 2 1
V. Tiponuţ 3 5    
I. Carţiş        
D. Dehelean   3 2 1
D. R. Pascu   2 1 1*
V. Creţu   11    
Delia Perju        
M. Opaschi        
T. Dragomir 3 2 2  
I. Nafornita        
V Gioncu 7 3 3 3*
M. Trusculescu        
I. Ilca 2 1 2 3*
N. Budisan        
A. Nanu        
I. Boldea   3 1 3*
G. Lucaci 3 1   2*
C. Davidescu        
D. Becherescu        
T. Babău        
M.Raţiu        
T. Dordea 1 1 1  
P. Freund        
I. Novac        
D. Teodorescu        
C.Strungaru        
Y.Gropşanu        

*ISI

Din analiza datelor prezentate se degajă o participare meritorie la conferinţe din ţară dar si la Conferinţe Internationale; numarul de articole ISI la reviste internaţionale de prestigiu se mentine scazut.

Totusi se observă o deplasare notabilă a interesului în această direcţie.

Mese rotunde: 5/4 la Zilele Academice Timişene 2007 şi na la Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa cu participarea industriei zonale reprezentative (Prof. T. Mănescu, organizator:Eficienţa învăţământului superior)

2.Acţiuni de promovare a ASTR

S-au tiparit No 11 si 12 pe 2007 ale revistei Info ASTR – T care este distribuită în mediul economic şi industrial din zona de vest a ţării;

Participarea a numeroşi membri ai ASTR – T în conducerea şi organizarera de simpozioane, conferinţe în ţară şi străinătate, organisme profesionale de prestigiu se poate considera de asemenea că sporeşte vizibilitatea ASTR

Membrii ASTR au susţinut prelegeri şi cursuri intensive în străinătate (I. Boldea Universitatea din Bologna, Italia; V. Negrea în Germania)

Săptămâna calităţii, Timişoara, conferinţa AIPCS-AGIR, Prof. Gioncu Viorel

3. Cărţi publicate

Au publicat cărţi in tara:

Cărţi in edituri străine

4.Aniversări şi omagieri

“C.Mikloşi” şi “C.Drăgulescu” în cadrul Zilelor Academice Timişene, 2007

5. Premii ASTR

Premiul ASTR – T “Teza de doctorat a anului 2005” , a fost dat in 2007 si este in pregatiri Premiul ptr 2007.
> Vlad Nicolae Marcovescu (Cond. St. Prof. D. Drăgulescu) şi Lucian A. Prodan, (Cond. St. Prof. N. Vlăduţiu)

6. Chestiuni organizatorice

Realizarea programului de activităţi pe 2007

A. Acţiuni realizate

B. Acţiuni nerealizate

6. Concluzii: