Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Program de activităţi 2008

1.Acţiuni cu caracter general

1.1Măsuri de impact al ASTR asupra societăţii zonale.

1.2Recomandări pentru primirea de noi membri

1.3Masă rotundă: “Tradiţie şi inovaţie în didactica educaţiei în inginerie”

1.4Acţiuni de recunoaştere guvernamentală a ASTR

1.5Comunicare periodică cu mass media

1.6Ciclul de Prelegeri ASTR-Timisoara

1.7Implicarea Filialei in actiunile Euro-Case si atragerea de fonduri structurale

1.8Reactualizarea paginii Web a Filialei

2.Acţiuni cu caracter punctual

2.1.Continuarea editării semestriale a Info ASTR/Timişoara

2.2.Editarea Vol. anul 7, 2008 no. 1, 2, 3, 4 a revistei internaţionale pe internet „www.jee.ro “- Journal of Electrical Engineering- Prof. Ion Boldea

2.3.Organizarea de discuţii şi prelegeri în industrie pentru iniţierea de colaborari prin contracte cu ASTR – Timişoara: Prof T. Babeu; Prof. I. Şora; Prof. I. Cartiş

2.4.Seminarii tematice pe secţii de specializări ale filialei. Responsabili: Prof. V. Safta, Prof. Delia Perju, Prof. I. Naforniţa

2.5.Organizarea Conferinţei Internaţionale “OPTIM 2008“ la Braşov (Prof. Dr.Ing. Ion Boldea)

2.6.Omagierea unor personalităţi timişorene - Prof. T. I. Dragomir

2.8 Se va realiza în medie câte o lucrare ştiinţifică în reviste de specialitate –de catre fiecare membru al filialei

2.9 Organizarea Conferinţei Internaţiole de Mecanisme şi Transmisii Mecanice MTM 2008, 8-10 Octombrie, Timişoara

2.10 Cursuri intensive: Prof. D.Perju, Prof. I.Boldea: la Hanyang University din Korea, la EMBRACO SA, Univ. din Florionopolis în Brazilia.

2.11 Organizarea Conferintei Internaţionale ETC 2008 la Timişoara (Prof. V. Tiponuţ în colectiv)

2.12 Organizarea Conferinţei Naţionale „Drumuri urbane” la Timişoara (Prof. Gh. Lucaci)

3. Acţiuni organizatorice

3.1. Organizarea a 2 plenare ale filialei cu discutarea realizărilor.

3.2. Organizarea de sedinte lunare ale Biroului Filialei

3.3. Programe initiate de comisiile de lucru ale filialei. Prof. M. Truşculescu

3.4. Cresterea contribuţiei membrilor filialei la atragerea de fonduri, in special pe contracte

3.5. Participarea la Adunarea generală anuală a ASTR.

Preşedinte, Filială
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu

Preşedinte Filială Prof.dr.ing M. Truşculescu