Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Raport 2008

Filiala Timisoara a ASTR are 32 de membri care fac parte din majoritatea sectiilor ASTR.

ASTR este asociatie de utilitate publica (Mon. Of. 547/26.06 2006) si membru asociat Euro-CASE.

În cele ce urmează vom analiza, pornind de la programul de activităţi al ASTR - Filiala Timişoara pe 2008, activitatea acesteia în anul 2008, structurată pe 6 capitole:

1.Organizarea şi participarea la activităţi ştiinţifice

1.1. Manifestări ştiinţifice organizate

Membrii ASTR au fost principalii organizatori de seminarii (simpozioane) cu participare internaţională, conferinţe nationale sau internaţionale:

1.2 Lucrări ştiinţifice

În continuare se prezintă sub forma de tabel lucrările la conferinţe în ţară (naţionale, simpozioane, internaţionale), Conferinţe intenaţionale în străinatate, reviste din ţară şi reviste internaţionale

Tabel 1 Lucrări ştiinţifice ASTR – T/2007

Numele si Prenumele Conf. în ţară Conf. internaţionale în străinătate Reviste în ţară Reviste internaţionale
T. Dordea 1*+3   1  
T Dragomir 1 4 4  
Dan Perju   1 2 1*
D. Deheleanu 4 2 1 1*
T. Mănescu   2    
I. Şora 3*+1 2+2(ISI)    
V. Tiponuţ 6 7   2
M. Toader 2   4  
D. R. Pascu 10 1   1
V. Creţu 1 12 1 2
Delia Perju 3 2 7(ISI) 2(ISI)
V Gioncu 3 1    
M. Trusculescu 3   9  
N. Budisan   1 1
I. Boldea 8*+4 3*   5*
G. Lucaci 1 1*    

*ISI

Din analiza datelor prezentate se degajă o participare meritorie la conferinţe din ţară dar si la Conferinţe Internationale; numarul de articole ISI la reviste internaţionale de prestigiu se mentine scazut.

Totusi se observă o deplasare notabilă a interesului în această direcţie.

2.Acţiuni de promovare a ASTR

3. Cărţi publicate

Au publicat cărţi in tara:

Cărţi in edituri străine

4.Aniversări şi omagieri

5. Premii ASTR

6. Chestiuni organizatorice

Realizarea programului de activităţi pe 2008

Se poate aprecia ca majoritatea propunerilor din planul de activitati a fost realizata; cele nerealizate dar perene vor fi incluse in programul pe 2009

7. Concluzii:Preşedinte,
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu
Vicepreşedinte,
Prof.dr.ing. I. Boldea