Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Program de activităţi - 2009

1. Acţiuni cu caracter general

1.1 Măsuri de impact al ASTR asupra societăţii zonale.

1.2 Recomandări pentru primirea de noi membri

1.3 Masă rotundă: “Tradiţie şi inovaţie în didactica educaţiei în inginerie”

1.4 Acţiuni de recunoaştere guvernamentală a ASTR

1.5 Comunicare periodică cu mass media

1.6 Ciclul de Prelegeri ASTR-Timisoara

1.7 Implicarea Filialei in actiunile Euro-Case si atragerea de fonduri structurale

1.8 Reactualizarea paginii Web a Filialei

2. Acţiuni cu caracter punctual

2.1.Continuarea editării semestriale a Info ASTR/Timişoara

2.2. Editarea Vol. anul 8, 2009 no. 1, 2, 3, 4 (cu 15-20 de lucrari pe aparitie) a revistei internaţionale pe internet „www.jee.ro “- Journal of Electrical Engineering - Prof. Ion Boldea

2.3. Organizarea de discuţii şi prelegeri în industrie pentru iniţierea de colaborari prin contracte cu ASTR – Timişoara: Prof T. Babeu; Prof. I. Şora; Prof. I. Cartiş etc.

2.4. Seminarii tematice pe secţii de specializări ale filialei. Responsabili:Prof. V. Safta, Prof. Delia Perju, Prof. I. Naforniţa

2.5. Gh. Lucaci (coordonator): „Tendinte actuale in dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor ptr transporturi”, la Timisoara

2.6. Omagierea unor personalităţi timişorene. Prof. T. L. Dragomir, Prof. Vladimir Cretu

2.7. Se va realiza în medie cel putin cate o lucrare ştiinţifică în reviste de specialitate - pe membru al filialei

2.8. Gh. Lucaci: Conferinta internationala „Sustainability in Science and Engineering”-WSEAS, la Timisoara in cadrul „Zilelor Academice Timisene”-2009

2.9. Participarea masiva a membrilor ASTR-T la organizare si cu lucrari stiintifice la „Zilele Academice Timisene”-2009

2.10. T. Manescu: Masa rotunda la Resita: ”Contributia specialistilor de inalta calificare la redresarea industriei locale”, impreuna cu Consiliul Judetean

2.11. Cursuri intensive: Prof. I.Boldea: Brixen (Italia) la Asociatia Italiana de Actionari Electrice, 25 martie 2009; Universitatea din Alcala, Spania, 20-22 mai, 2009, cu prelegeri in cadrul „IEEE-IAS Distinguished Lectureship 2008-2009 Program„

2.12. Prof. V. Cretu: Organizarea Conferintei Internationale SACI-09 sub egida ASTR

2.13. Acad. T. Dordea: carte la Editura Politehnica Timisoara

2.14. D. Dehelean: Conferinta Internationala: ”Tehnologii inovative de imbinare a materialelor avansate”, 11-12 Iunie 2009, Timisoara, sub egida ISIM-ASTR

2.15. V. Gioncu, F. Mazzolani: carte la editura Taylor and Francis, UK: „Engineering Seismology and Earthquake Engineering for Seismic Design” (manuscris predat deja editurii in cauza).

2.16. I. Boldea, L. Tutelea: carte, editura CRC Press, Taylor and Francis, USA: „Electric Machines: steady state, transients and design, with MATLAB”,700pp (manuscris predat deja editurii in cauza)

3. Acţiuni organizatorice

3.1. Organizarea a 2 plenare ale filialei cu discutarea realizărilor.

3.2. Organizarea de sedinte lunare ale Biroului Filialei

3.3. Programe initiate de comisiile de lucru ale filialei. Prof. M. Truşculescu

3.4. Cresterea contribuţiei membrilor filialei la atragerea de fonduri, in special prin contracte de cercetare stiintifica.

3.5. Participarea la Adunarea generală anuală a ASTR.

Preşedinte, Filială
Prof.dr.ing. Marin Truşculescu
Vicepresedinte Filiala
Prof.dr.ing. I. Boldea