Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Raport 2010

 1. Structura organizatorică

În cadrul ASTR Filiala Timişoara activează 32 de membrii, care fac parte din secţiile:

mecanică tehnică (4), inginerie mecanică (2), electrotehnică şi energetică (8), electronică şi automatică (3), tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor (4), construcţii şi urbanism (1), ingineria transporturilor (1), ştiinţa şi ingineria materialelor (5), inginerie chimică (4).

Deşi organigrama filialei a fost aprobată de către Prezidiul ASTR, în acest an nu s-a primit nici un post administrativ şi întâmpinăm dificultăţi în activitatea administrativă şi financiar-contabilă.


 1. Preocupări şi realizări ale filialei

Prezentarea se va face conform hotărârilor Prezidiului ASTR din 19.11.2010.

2.1. Premii obţinute: interne şi externe

– Gold Medal for Romania, acordată de ABI din SUA,

– Diploma de excelenţă, acordată de Primăria Municipiului Timişoara,

– Doctor Honoris Causa al Universităţii Aalborg din Danemarca,

– Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice din Cluj Napoca.


2.2. Proiecte de cercetare-dezvoltare valorificate industrial

În tabelul 1 se prezintă implicarea unor membrii ai ASTR Filiala Timişoara în proiecte de cercetare-dezvoltare cu aplicare industrială.


Tabelul 1

Nr. crt.

Membru ASTR

Denumire proiect

Beneficiar

1.

D. Dehelean

Dezvoltarea unor metode şi tehnici inovative de îmbinare a materialelor eterogene prin sudare prin frecare cu element activ rotitor

Programul PNCD2 (2008-2011)

ANCS Bucureşti

2.

V. Creţu

FALX DACIAE: Unelte şi procese de dezvoltare SW pentru aplicaţii multimedia avansate pe arhitecturi multi-core pentru telefoane mobile

Program PNCD2 (2010-2012)

ANCS Bucureşti

3.

V. Creţu

MERLIN: Platforma IT de modelare, simulare planificare şi optimizare a producţiei automatizate în industria semiconductorilor

Program PNCD2 (2008-2011)

ANCS Bucureşti

4.

V. Creţu

FILOLET: Sistem novativ de monitorizare a calităţii energiei electrice pe transformarea wavelet în vederea creşterii eficienţei energetice a consumatorilor industriali

Program PNCD2 (2008-2011)

ANCS Bucureşti

5.

V. Creţu

MELISSEVS: Dezvoltarea şi analiza unui model integrat de reprezentare a sistemelor colaborative robotice şi de senzori inteligenţi în aplicaţii de explorare-supraveghere mediu, Program PNCD2 (2007-2010).

ANCS Bucureşti

6.

V. Creţu

SICRAMAS: Sistem inteligent de conducere neliniară robust-adaptivă după fluxul rotoric a acţionărilor cu motoare asincrone

Program PNCD2 (2007-2010)

ANCS Bucureşti

7.

I. Naforniţă

The use of wavelet theory for decision making, Grant CNCSIS

CNCSIS Bucureşti

8.

Gh. Lucaci

Expertiză tehnică pentru străzi din Municipiul Satu Mare

Primăria

Municipiului

Satu Mare

9.

Gh. Lucaci

Verificarea calităţii execuţiei lucrărilor la centura de ocolire a Municipiului Lugoj

Primăria

Municipiului Lugoj

10.

Gh. Lucaci

Calitatea infrastructurilor rutiere, Raport Naţional al României transmis la Asociaţia Mondială a Drumurilor, AIPCR/PIARC.

Asociaţia Mondială a Drumurilor, AIPCR/PIARC.

11.

D.R. Pascu

Tehnologii inovative de obţinere prin pulverizare termică a microstraturilor compozite de tip CERMET anticorozive şi antiuzură (Program PNCD2)

ANCS Bucureşti

12.

D.R. Pascu

Elaborarea unei viziuni strategice privind dezvoltarea mijloacelor de transport în domeniul naval, feroviar şi aeronautic. Orizont 2015

Program Sectorial (2009-2010)

ANCS Bucureşti

13.

D.R. Pascu

Evaluarea calităţii materialelor pereţilor-membrană de la Cazanul nr. 7 de 420 t abur/oră

RAAN ROMAG TERMO, Drobeta Turnu Severin

14.

D.R. Pascu

Evaluarea calităţii materialelor, a fenomenelor de îmbătrânire pe eşantioane prelevate din ferma acoperiş şi ferma luminator de la Oţelăria electrică

TMK, Reşiţa

15.

D.R. Pascu

Raport tehnic privind evaluarea calităţii materialului din construcţia paletelor rotor de la turbina Kaplan

Hidroelectrica, Slatina

16.

D.R. Pascu

Reabilitarea structurală şi mecanică a oţelului nealiat ST37 din construcţia balamalelor vagoanelor de călători Bombardier Talent 2

S.C. Clagi S.R.L., Timişoara2.3. Proiecte de cercetare internaţionale/europene

În tabelul 2 se prezintă contribuţia unor membrii ai ASTR Filiala Timişoara la realizarea unor proiecte de cercetare naţionale/internaţionale.

Tabelul 2

Nr. crt.

Membru ASTR

Denumire proiect

Parteneri

1.

V. Creţu

ICT-eMuCo Embedded Multi-Core Processing for Mobile Communications,

Program FP7 – STREP R&D Grant (2008-2010)

Ruhr Universitaet Bochum,Germany; Univ. Politehnica, Timişoara, Romania; GWT-TUD, GmbH, Germany,

York University, U.K. Technische Univ., Dresda, Germany

2.

I. Naforniţă

Advanced radar tracking and classification for enhanced road safety

Program FP 7 – artrac

Univ. Politehnica, Timişoara,TUHH,VW Germany, CTAG, ş.a.

3.

N. Budişan

Improvement of the structures and efficiency of small horizontal wind generators with non-regulated blades

Grant European Economic Area (2009-2011)

-

4.

I. Boldea

EE-VERT, Program FP 7 (2009-2011)

Bosch, Germany, Volvo, Sweden, FIAT, Italy,

MIRA, U.K.,

LEAR, Spain,

Univ. Graz, Austria

2.4. Sesiuni ştiinţifice internaţionale organizate prin implicarea secţiilor ASTR

În tabelul 3 se prezintă sesiunile ştiinţifice internaţionale la care Filiala ASTR Timişoara a participat în calitate de co-organizator.

Tabelul 3

Nr. crt.

Denumirea sesiunii ştiinţifice

Organizatori

Data şi locul desfăşurării

1.

Tehnologii inovative de îmbinare a materialelor avansate

ISIM Timişoara

ASTR, Filiala Timişoara

9-11 iunie 2010, Timişoara

2.

Integritatea structurală a construcţiilor sudate

ISIM Timişoara

ASTR, Filiala Timişoara

5-6 nov. 2010, Timişoara

3.

9th International Symposium on Electronics and Tele communications (ISETC)

Universitatea Politehnica, Timişoara,

ASTR, Filiala Timişoara

11-12 nov. 2010, Timişoara

4.

International Joint Conferences on Computational Cybernetics and Technical Informatics

Universitatea Politehnica, Timişoara,

ASTR, Filiala Timişoara

27-29 nov. 2010,

Timişoara


2.5. Întâlniri cu mediul de afaceri

În cadrul acestui punct, se poate menţiona organizarea la Reşiţa a unui workshop intitulat „Contribuţiile specialiştilor de înaltă calificare la redresarea industriei locale”, de către Filiala Timişoara a ASTR, Universitatea Eftimie Murgu, Reşiţa şi Primăria Municipiului Reşiţa.

La manifestare au participat 14 specialişti din industrie (UCM. Reşiţa, TMK Reşiţa, RENK Reşiţa, Industria locală), 14 cadre didactice universitare, 4 reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 4 membrii ai Filialei Timişoara a ASTR.

Cu această ocazie s-au stabilit relaţii de colaborare pentru implementarea planurilor de dezvoltare ale Municipiului Reşiţa, parteneriate între ASTR şi unităţi industriale, în special în probleme de consultanţă tehnică, respectiv formarea specialiştilor în domeniul siderurgiei, construcţiilor de maşini, protecţia mediului, în cadrul învăţământului tehnic superior din Reşiţa.


2.6. Manifestări ştiinţifice sub egida ASTR

Membrii Filialei ASTR Timişoara au fost co-organizatori la diferite manifestări ştiinţifice, prezentate în tabelul 4.

Tabelul 4

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Organizatori

Data şi locul desfăşurării

1.

Seminarul Naţional de Mecanisme

Universitatea Politehnica, Timişoara,

Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş

apr. 2010,

Sovata

2.

Seminar ştiinţific: PEMC

ASTR, Filiala Timişoara

Universitatea Politehnica, Timişoara

19.05.2010,

Timişoara

3.

A 3-a Conferinţă Europeană de Ştiinţa Mecanismelor

Universitatea Tehnică, Cluj Napoca, ASTR

sept. 2010,

Cluj Napoca

4.

Conferinţa Naţională a ASTR, Ediţia a V-a

ASTR,

Universitatea Craiova

28-29 sept. 2010,

Craiova

5.

2nd International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

Universitatea Politehnica, Timişoara, Fac. De Chimie Industrială şi Ingineria Mediului

27-29 mai 2010,

Timişoara

6.

Seminar de Inginerie chimică

- Identificarea şi tratarea solurilor poluate cu produse petroliere

- Contribuţii la modelarea şi simularea fenomenului de disponibilitate la migrarea în mediu a elementelor radioactive din deşeurile industriei uranifere

- Contribuţii la studiul funcţionării în regim dinamic a unor instalaţii tehnologice de incinerare a deşeurilor utilizând tehnici de modelare matematică

ASTR, Filiala Timişoara

Prof.dr.ing. Delia PerjuProf.dr.ing. Delia Perju


Prof.dr.ing. Delia Perju


29.01.2010,

Timişoara


26.03.2010,

Timişoara

21.05.2010,

Timişoara

7.

Simpozion IFAC,

Telematics Applications

Universitatea Politehnica, Timişoara,

ASTR, Filiala Timişoara

5-8 oct. 2010,

Timişoara

8.

Conferinţa Naţională de Drumuri Urbane

Universitatea Politehnica, Timişoara,

ASTR, Filiala Timişoara,

Prof.dr.ing. Gheorghe Lucaci

28.10.2010,

Timişoara

9.

9th International Symposium on Electronics and Telecommunications (ISETC)

Universitatea Politehnica, Timişoara,

ASTR, Filiala Timişoara,

Prof.dr.ing. I. Naforniţă

11-12 nov. 2010

Universitatea Politehnica,

Timişoara

10.

Conferinţe din ciclul “Progres Tehnic”


- Radar sensors for automotive applications

- Utilizarea energiei solare. Preocupări în Centrul Universitar Timişoara


- Actul de creaţie în inginerie

- Sisteme de propulsie electrice la HEV


- Problemele proceselor de asimilare a cuceririlor ştiinţei şi tehnicii

- Proiectarea optimală a maşinilor electrice cu MP
Prof. Hermann Rohling


Prof.dr.ing. Coleta de Sabata, Conf. dr.ing. Marius Paulescu, Prof. dr.ing. Aldo de Sabata

Dr.ing. Dan Teodorescu

Prof.dr.ing. Ioan BoldeaProf.dr.ing. Ioan IlcaConf.dr.ing. Lucian Tutelea

Universitatea Politehnica, Timişoara

24.02.2010,


18.03.2010
13.05.2010

19.05.201010.06.201014.10.2010


2.7. Cărţi/reviste publicate sub egida ASTR

În tabelul 5 se prezintă titlurile de cărţi şi reviste la care membrii ASTR Filiala Timişoara au fost autori sau coautori.

Tabelul 5

Nr.crt.

Denumire

Editură

Autori

1.

Revista INFO ASTR Timişoara

- nr. 17 / iunie 2010

- nr. 18 / dec.2010

ISBN 1584-5540

Politehnica, Timişoara, 2010


Biroul ASTR,

Comisia de redacţie, condusă de Prof.dr.ing.

Dan Perju

2.

Redactarea şi actualizarea site-ului Filialei Timişoara a ASTR

http://aspc.cs.upt.ro/

astrt-2010

Biroul ASTR,

Comisia de redacţie şi completare pagină WEB, condusă de

Prof.dr.ing.

Vladimir Creţu

3.

Educaţie de calitate pentru piaţa muncii

ISBN 978-973-749-758-1

Universitatea Bucureşti, 2010

M. Korka,

M. Voicu,

S. Nedevski,

V. Creţu, ş.a.

4.

Diagnosis and Prognosis on Parkinson’ desease using an automatic „image-based approach”

ISBN 978-953-7619-X-X

INTECH Editure,

2010

Roxana Oana Teodorescu,

V. I. Creţu,

D. Racoceanu

5.

Affective Computing and Interaction: Psychological, Cognitive and Neuroscientific Perspectives

ISBN 978-1-61692-892-6

IGI GLOBAL,

Turkey, 2010

I.Buciu,

I.Naforniţă, C.Gordan ş.a.

6.

Earthquake engineering for structural design

Taylor and Francis,

London, U.K., 2010

V. Gioncu,

F. M. Mazzolani

7.

Roboti mobili autonomi. Conducerea cu reţele neuronale artificiale.

ISBN 978-606-554-167-2

Politehnica, Timişoara, 2010


V. Tiponuţ,

I. Gavriluţ,

A. Gacsadi


8.

Dispozitive şi circuite electronice. Experimente şi simulare

ISBN 978-606-554-160-3

Politehnica, Timişoara, 2010


C. D. Căleanu,

A. Filip,

V. Tiponuţ

9.

Drumuri. Elemente de proiectare

Politehnica, Timişoara, 2010

Gh. Lucaci,

F. Belc, C. Bancea,

C. Costescu


Membrii filialei noastre au prezentat 95 lucrări ştiinţifice la diferite manifestări, respectiv au coordonat susţinerea a 19 teze de doctorat. De asemenea, membrii filialei Timişoara au publicat un număr de 29 lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate.

Lista lucrărilor publicate în reviste de specialitate este prezentată în Anexa 1.

În tabelul 6 sunt sintetizate lucrările ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice şi tezele de doctorat coordonate de membrii filialei Timişoara a ASTR şi susţinute în anul 2010.

Tabelul 6

Autori

Nr. lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice

Nr. lucrări publicate în reviste de specialitate

Nr. teze de doctorat coordonate de membrii filialei

în ţară

în străinătate

în ţară

în străinătate

T.D. Babeu

1

4

T. Mănescu

M. Toader

I. Carţiş

2

Dan Perju

2

1

1

1

I. Boldea

16

4

2*

3

D. Dehelean

3

1

1

2

I. Şora

2*

2*

3

2*

1

N. Budişan

3

T.L. Dragomir

4

3

1*

V. Tiponuţ

1

4

1*

V. Creţu

10

4

1

2 + 3*

2

I. Jurca

I. Naforniţă

2

1

V. Gioncu

7

2

Gh. Lucaci

2 + 1*

1

I. Ilca

4

1

1

D.R. Pascu

6

3

1

V. Safta

2

2

1 + 2*

M. Truşculescu

4

1

C. Davidescu

Delia Perju

1

3 + 1*

1

TOTAL

71

24

16

13

19

Notă: Lucrările marcate cu * sunt cotate ISI2.8. Sărbătorirea unor personalităţi ştiinţifice româneşti

 1. Omagieri personalităţi

  • Acad. Toma Dordea, la împlinirea a 90 de ani de viaţă,

  • Prof.dr.ing. Zeno Gropşian, la împlinirea a 90 de ani de viaţă,

  • Prof.dr.ing. Dan Perju, la împlinirea a 75 de ani de viaţă.


 1. Comemorări


2.9. Sarcini specifice Planului de activităţi pentru 2010

În cadrul acestui punct, se vor analiza unele probleme prevăzute în planul de activităţi al Filialei Timişoara a ASTR.

Deşi Biroul filialei a depus toate diligenţele pentru a se realiza structura organizatorică a filialei, până în prezent nu s-a reuşit depăşirea unor greutăţi şi nici acum nu dispunem de un post primit conform organigramei aprobate de Prezidiul ASTR în data de 6 oct. 2009.

Întâmpinăm mari dificultăţi legate de compartimentele administrativ şi economico-financiar.

Cu toate că s-au făcut unele demersuri, nu s-a reuşit stabilirea unor relaţii de colaborare cu academii şi organisme din structura EURO-CASE. Biroul solicită colectivului însărcinat cu această problemă să se mobilizeze şi să facă primele demersuri, în special cu academiile ţărilor limitrofe României.

În condiţiile dificile ale anului 2010, Biroul filialei nu a reuşit atragerea unor membrii tineri, merituoşi în vederea primirii acestora în cadrul secţiei de construcţii-urbanism, respectiv ingineria transporturilor, deoarece la aceste secţii activează în prezent câte un singur membru.

S-au făcut prezentări de către colectivul desemnat cu mediatizarea realizărilor filialei noastre în mass-media locală şi centrală. Biroul filialei solicită implicarea activă a acestui colectiv.

În cadrul activităţii tehnico-ştiinţifice, pe lângă realizările cuprinse în prezentul raport, Biroul filialei consideră că:

Biroul filialei solicită ca membrii nominalizaţi pentru aceste acţiuni să se autosesizeze şi să acţioneze în vederea obţinerii rezultatelor dorite.

În cadrul activităţii editoriale şi publicistice, s-au obţinut rezultate remarcabile, specificate în raportul de faţă.

Adresăm deosebite mulţumiri conducerii Universităţii Politehnica, Timişoara, care ne-a sprijinit întotdeauna în mod exemplar la editarea revistei INFO ASTR, la actualizarea paginii WEB şi a accesului la e-mail şi internet.

Va trebui să îmbunătăţim contorizarea accesului la site-ul filialei şi ar fi bine ca toţi membrii filialei noastre să folosească acest mijloc de informare-comunicare.

Activitatea economică a filialei în anul 2010 a fost sub aşteptări din varii motive, în special datorită modului de trecere a ASTR la statutul de instituţie publică.

La 1 iulie 2009, când a început funcţionarea ASTR ca instituţie publică, Filiala Timişoara avea de încasat sume de la două contracte încheiate şi finalizate în 2008 şi anume:

Pentru ultima sumă, s-au făcut toate demersurile necesare şi la masa credală am recuperat în trei tranşe suma de 108.000 lei, în anul 2010.

Din aceste sume s-au făcut plăţi către firmele cu care s-a colaborat şi pentru remunerarea personalului care a participat la realizarea acestor contracte.

Astfel, în iulie 2010 s-au încheiat toate problemele moştenite de la ASTR, unitate de interes public şi s-au făcut demersurile necesare pentru aplicarea prevederilor normelor financiare pentru unitate bugetară.

Deşi s-au depus eforturi, nu am reuşit să câştigăm nici un contract în anul 2010 prin participarea la licitaţiile de la SNL Oltenia. O cauză obiectivă o reprezintă şi trecerea ASTR la statutul de instituţie bugetară.

În ceea ce priveşte spaţiul în care filiala îşi desfăşoară activitatea, s-a obţinut prelungirea contractului de comodat cu Universitatea Politehnica Timişoara. De asemenea, s-au făcut demersurile necesare în vederea obţinerii unor noi spaţii în clădirea nouă a U.P.T.

La iniţiativa prof.dr.ing. Ioan Naforniţă, s-au întocmit toate documentele necesare pentru constituirea laboratorului de cercetări în domeniul prelucrării semnalelor, ca parteneriat între ASTR şi Universitatea Politehnica Timişoara. Sperăm ca această bază de cercetare să poată fi folosită şi în sprijinul dezvoltării Filialei Timişoara a ASTR.


 1. Probleme de rezolvat

3.1. Depunerea de eforturi pentru punerea în practică a organigramei administrative a filialei, pentru care adresăm rugămintea Biroului Prezidiului ASTR de a ne sprijini în realizarea acestui obiectiv.

3.2. Intensificarea formării de parteneriate cu unităţi economice din ţară şi sprijinirea dezvoltării acestora.

3.3. Acţionarea în vederea atragerii specialiştilor din industrie în activităţile ASTR.

3.4. Realizarea de parteneriate cu universităţile tehnice din Regiunea de Vest a ţării în vederea îmbunătăţirii calităţii învăţământului tehnic mediu şi superior.

3.5. Folosirea bazei materiale a laboratoarelor de cercetare aflate sub egida ASTR şi crearea de venituri proprii pentru dezvoltarea acestora.

3.6. Continuarea colaborării cu filialele academice din România şi din programul EURO-CASE, cu unităţi din învăţământul mediu şi superior, cu autorităţile şi agenţiile locale.

3.7. Promovarea activităţilor desfăşurate atât de ASTR, cât şi de membrii Filialei Timişoara.

3.8. Rezolvarea obiectivelor din planul filialei pe anul 2010, la care rezultatele nu au fost pe măsura aşteptărilor şi a capacităţii membrilor filialei.Preşedinte Filială ASTR Timişoara, Secretar Ştiinţific,

Prof. univ.dr.ing. Marin Truşculescu Dr.ing. Doru- Romulus Pascu

Membru titular al ASTR Membru corespondent al ASTRTimişoara

30.12.2010

Anexa 1

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de membrii Filialei Timişoara a ASTR

în reviste de specialitate


Nr. crt.

Titlul lucrării

Autori

Publicaţia

1.

Basic circle radius of the cam mechanism with flat osscilating follower

Perju Dan

Buletinul Institutului Politehnic, Iaşi,

Tom LVI, Fasc. 4, 2010, Secţiunea Construcţii de Maşini, România

2.

Size minimization of the cam mechanisms with translating roll follower

Perju Dan

New Trends in Mechanism Science. Analysis and Design,

Springer, 2010,

p. 245-251, Germany

3.

Sensorless V/f control of high-speed surface permanent magnet synchronous motor drives with two novel stabilizing loops for fast dynamics and robustness

Boldea, I.,

Andreescu, G.D.

IET, Electric Power Applications,

2010, p. 149-157,

U.K. (cotaţie ISI)

4.

BEGA Starter /Alternator – Vector Control Implementation and Performance for Wide Speed Range at Unity Power Factor Operation

Boldea, I.,

Coroban-Schramel, V.,

Andreescu, G.D.,

Blaabjerg, F.

IEEE Transactions, Industry Applications, 2010, p. 150-158, U.S.A. (cotaţie ISI)

5.

Sudarea prin frecare cu element activ rotitor a aliajelor de aluminiu

Dehelean, D.

Buletinul Universităţii de Petrol şi Gaze, Ploieşti, Seria Tehnică, nr.2, 2010, România

6.

Current Issue Regarding the Use of Li-ion Batteries for Automotive Power Applications

Trăistaru, A.,

Şora, I.

Acta Electronica, Vol.51, no.2, 2010,

p. 132-137,

Cluj Napoca, România

7.

Studies Concerning Li-ion Batteries Thermal Behaviour in Low Temperature Environment

Trăistaru, A.,

Şora, I.

Journal of Electric Engineering, 2010

www.iee.ro/info.php.

8.

Real Time Estimation of Li-ion Batteries Resistance used in the Automotive Applications

Trăistaru, A.,

Şora, I.

Journal of Electric Engineering, 2010

www.iee.ro/info.php.

9.

Harmonic Filters Influences Regarding the Power Quality on High Frequency Electrothermal Installation with Electromagnetic Induction

Rob, R.,

Şora, I.,

Pănoiu, C.,

Pănoiu, M.

WSEAS Transactions on Systems, Vol. 9, Issue 1, ian.2010,

p.72-81

(cotaţie ISI)

10

The influence of Static Contactor on the THD Generated by Currents on a High Frequency Electrothermal Installation with Electromagnetic Induction

Rob, R.,

Şora, I.,

Pănoiu, C.,

Pănoiu, M.

WSEAS Transactions on Systems, 2010

(cotaţie ISI)

11.

Solar Cell Parameter Identification Using Genetic Algorithms

Petcuţ, F.,

Dragomir, T.L.

Control Engineering and Applied Informatics, 2010, vol.12, nr.1, p. 30-37 (cotaţie ISI)

12.

Work Directions and New Results in Electronic Travel Aids for Blind and Visually Impaired People

Tiponuţ, V.,

Ianchis, D., Haraszy,Z., Bash, M., Bogdanov, I.

WSEAS Transactions on Systems, Vol. 9, Issue 10, oct. 2010,

p. 1086-1097

(cotaţie ISI)

13.

A Predictable Data Communication System for Smart Sensors and Hard Real-Time Applications

Micea, M.V.,

Cârstoiu, G.,

Ungurean, L., Chiciudean, D.,

Creţu, I.V., Groza, V.

IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 59, nr.11, nov. 2010, U.S.A. (cotaţie ISI)

14.

A New Cerebral Anatomical-Based Automated Active Segmentation Method

Sabău, A.,

Teodorescu, R.A.,

Creţu, I.V.

Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara,

Transactions on Automatic Control and Computer Science, 2010, Romania

15.

Knowledge Modelling of Brest Cancer Grading Using OWL-DL Formalism

Tutac, E.A., Racoceanu, D., Lomenie, N., Leow Kheng, W., Roux, L.,

Creţu, I.V., Putti, T.

Virchows Archiv the European Journal of Pathology, Springer Verlag, Berlin,

Vol. 455, no.1, 2010, Germany

16.

Efficient Generation of Near Optimal Initial Populations to Enhance Genetics Algorithms for Job-Shop Scheduling

Kuczapski, A.M., Micea, M.V.,

Maniu, L.A.,

Creţu, I.V.

Information Technology and Control, Technologija, Vol. 39, no.1, p.32-37, 2010, Lithuania

17.

IMM-UKF Versus Frequency Analysis

Tudoroiu, N., Zaheeruddin, M., Creţu, I.V.,

Tudoroiu, E.R.

IEEE, Industrial Electronic Magazine, Vol. 4, Issue 3,

p. 7-18, sept. 2010, U.S.A. (cotaţie ISI)

18.

Generating Logic Representation for Programs in a Language Independent Fashion

Chirilă, C.B.,

Jebelean, C.,

Slavici, T., Creţu, I.V.

WSEAS Transactions on Computers, Vol. 9, Issue 10, 2010

(cotaţie ISI)

19.

Structural and mechanical characterization of the heterogeneous jointa metal – non-metal performed by plasma thermal spraying of oxide ceramics

Pascu, D.R.,

Pascu, M.,

Roşu, R.

Acta Metallurgica Slovaca, no.1,

p. 260-266, 2010, Košice, Slovakia

20.

Evaluarea competitivităţii sectorului aeronautic din România privind fabricaţia industrială

Pascu, D.R.,

Stan, A.,

Fleşer, T.

Buletinul Universităţii Politehnica Timişoara,

Seria Mecanică, 2010, România

21.

Evaluarea competitivităţii generale a sectorului de fabricaţie componente şi mijloace de transport feroviar din România

Pascu, D.R.,

Barbu, A., Pascu, M.,

Roşu, R., Elisei, F.

Buletinul AFER Bucureşti, nr.1,

p.11-15, 2010, România

22.

Evaluarea calităţii îmbinărilor sudate a panourilor pereţi-membrană din sistemul vaporizator al Cazanului nr. 7 de 420 t abur/oră de la CET Halânga

Pascu, D.R.,

Fleşer, T., Roşu, R.,

Moldovan, H., Socolescu, O.

Revista SUDURA,

nr. 2, p. 14-23, 2010,

Timişoara, România

23.

The simultaneous influence of ferritic grain size and of the stress concentration on the mechanical characteristics of a S235N steel

Safta, V.,

Safta, V.I.

Metalurgical International Review, Vol. XV, no. 10,

p. 26-29, 2010, Bucuresti, Romania

(cotaţie ISI)

24.

Application of infrared thermography in the nondestructive examination of friction stir welds

Safta, V.

Revista BID-ISIM,

nr. 1, p. 14-25, 2010,

Timişoara, România

25.

Rheological behaviour of PE 80 high temperature pressurized polyethylene pipes

Murariu, A.,

Safta, V.,

Mateiu, H.

Revista “ Materiale plastice”, nr. 2, 2010,

Bucuresti, România

(cotaţie ISI)

26.

Waste Water Treatment which contains Melphalan Using an Electrochemical Reactor with Asymmetric Current Densities

Ordodi, V.,

Dumitrel, G.A.,

Gruia, A., Iacob, M., Mic, A.F., Oprişoni,A., Gib-Balint, L., Gai, E., Perju, Delia

Chemical Bulletin of Politehnica University, Timişoara, Vol. 59,

nr. 69, 2010,

Timişoara, România

27.

Quality Control of Pastry Products Using the HACCP Method

Panfiloiu, M.,

Firczak, M.,

Perju, Delia,

Dumitrel, G.A.


Chemical Bulletin of Politehnica University, Timişoara, Vol. 59,

nr. 69, 2010,

Timişoara, România

28.

Experimental Modelling of Heavy Metals Concentration Distribution in Rivers

Criveanu Faier, M.,

Dumitrel, G.A.,

Perju, Delia


Chemical Bulletin of Politehnica University, Timişoara, Vol. 59,

nr. 69, 2010,

Timişoara, România

29.

Microinstallation for Cytostatic Wastes Epuration

Ordodi, V.,

Dumitrel, G.A.,

Gruia, A., Iacob, M.,

Jinescu, G.,

Perju, Delia

Revista de Chimie, Vol. 61, nr. 9,

p. 857-861, 2010,

Bucuresti, Romania

(cotaţie ISI)