Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Program de activităţi - 2011

1. Activitate organizatorică şi de relaţii

 1. Preocupări şi diligenţe pentru ocuparea unor posturi din organigrama administrativă a filialei

  Răspunde: Biroul filialei

  Termen: permanent

 2. Activarea comisiilor de lucru ale filialei şi aprobarea planurilor de lucru ale acestora

  Răspunde: Biroul filialei

  Termen: permanent

 3. Stabilirea unor relaţii de colaborare permanente cu academii şi organisme din structura EURO-CASE

  Răspund: Prof.dr.ing. C. Davidescu
  Prof.dr.ing. D. Dehelean
  Prof.dr.ing. Gh. Lucaci

  Termen: permanent

 4. Preocuparea pentru primirea de membri în ASTR, din industrie

  Răspunde: Biroul filialei

  Termen: permanent

 5. Mediatizarea realizărilor şi acţiunilor filialei prin mass-media locală şi centrală

  Răspunde: Biroul filialei

  Termen: permanent

 6. Organizarea şedinţelor periodice ale biroului, ale colectivelor de lucru şi a plenarelor filialei

  Răspunde: Biroul filialei

  Termen: permanent

2. Activitate tehnico-ştiinţifică

2.1. Participare la licitaţii pe teme din planul naţional şi internaţional de cercetare, dezvoltare, inovare

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.5

Termen: permanent

2.2. Încheierea de contracte cu unităţi industriale şi economice pentru cercetare-dezvoltare-inovare şi consultanţă tehnică

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.5

Termen: permanent

2.3. Încheierea de contractare a spaţiului filialei şi a necesarului de birotică, respectiv a acţiunilor de sponsorizare

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent


3. Manifestări ştiinţifice

 1. Organizarea Conferinţei Naţionale a ASTR, Ediţia VI

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

  Termen: sept. 2011

 2. Organizarea ciclului de conferinţe „Progres tehnic”

  Răspunde: Comisia de lucru nr.6

  Termen: trimestrial

 3. Organizarea a trei seminarii tematice pe probleme de industrie, energie, mediu

  Răspunde: Comisia de lucru nr.1

  Termen: permanent

 4. Participarea în calitate de co-organizator la sesiunile ştiinţifice organizate de academii, institute de cercetare, universităţi tehnice, unităţi industriale

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

  Termen: permanent

 5. Elaborarea de studii pentru ridicarea calităţii învăţământului tehnic mediu şi superior

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.4

  Termen: permanent

 6. Organizarea de „lecturi deschise” la Universităţile tehnice din Timişoara, Reşiţa şi Drobeta Turnu Severin

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

  Termen: permanent


4. Activitate editorială şi publicistică

 1. Editarea semestrială a revistei INFO ASTR Timişoara şi difuzarea ei şi la schimb cu alte publicaţii

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.2

  Termen: permanent

 2. Editarea materialelor „Conferinţa Naţională a ASTR”, Ediţia VI, 2011, la Timişoara

  Răspunde: Biroul filialei

  Termen: sept. 2011

 3. Actualizarea periodică a site-ului Filialei ASTR Timişoara şi organizarea prezentării noului site şi a modalităţilor de acces direct al membrilor filialei

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.3

  Termen: permanent

 4. Publicarea de lucrări ştiinţifice în reviste de prestigiu din ţară şi din străinătate, în special reviste cotate ISI, respectiv publicarea de cărţi în edituri consacrate

  Răspunde: Biroul filialei

  Termen: permanent

5. SĂRBĂTORIREA UNOR PERSONALITĂŢI ŞTIINŢIFICE ROMÂNEŞTI

 1. Organizarea unor manifestări aniversare pentru membrii filialei la împlinirea vârstei de 75 ani sau mai mult

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

  Termen: permanent

 2. Comemorarea unor ilustre personalităţi la 100 de ani sau mai mulţi de la naştere

  Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de lucru nr.1

  Termen: permanent

6. Activitate economică şi de patrimoniu

 1. Intensificarea preocupărilor pentru crearea de venituri proprii (contracte, sponsorizări, donaţii)

  Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

  Termen: permanent

 2. Gospodărirea fondurilor provenite din subvenţii de la stat, servicii, venituri proprii în conformitate cu prevederile legale în vigoare

  Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

  Termen: permanent

 3. Folosirea şi întreţinerea dotărilor existente şi preocupări pentru completarea acestora cu echipamente şi aparatură necesară activităţii filialei

  Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

  Termen: permanent

 4. Gospodărirea şi întreţinerea spaţiului în care funcţionează filiala şi respectarea clauzelor contractuale

  Răspunde: Biroul filialei şi personalul administrativ

  Termen: permanentNotă: Componenţa Comisiilor de lucru ale filialei este prezentată în Anexa 1.
Preşedinte Filială ASTR Timişoara, Secretar Ştiinţific,

Prof.dr.ing. Marin Truşculescu Dr.ing. Doru Romulus Pascu

Membru titular al ASTR Membru corespondent al ASTR

Anexa 1


Componenţa Comisiilor de lucru pe probleme tematice 1. Comisia de organizare a manifestărilor ştiinţifice şi de omagiere a personalităţilor

Prof.dr.ing. Ion Boldea, responsabil

Prof. dr.ing. Delia Perju

Prof. dr.ing. Gheorghe Lucaci

Dr.ing. Doru Romulus Pascu


 1. Comisia de redacţie a Revistei INFO ASTR Timişoara

Prof. dr.ing. Dan Perju, responsabil

Prof.dr.ing. Victor Gioncu

Prof. dr.ing. Mihai Toader

Dr.ing. Dan Teodorescu


 1. Comisia de redacţie şi completare “ Pagina WEB

Prof. dr.ing. Vladimir Creţu, responsabil

Prof. dr.ing. Ioan Naforniţă

Prof.dr.ing. Ioan Jurcă


 1. Comisia de dezvoltare învăţământ cercetare

Prof. dr.ing. Toma Leonida Dragomir, responsabil

Prof. dr.ing. Corneliu Davidescu,

Prof. dr.ing. Ioan Carţiş

Prof. dr.ing. Voicu Safta


 1. Comisia de colaborare cu unităţi economice

Prof. dr.ing. Gheorghe Lucaci, responsabil

Prof. dr.ing. Toma Leonida Dragomir

Prof. dr.ing. Tiberiu Mănescu


  6. Comisia de organizare a ciclului de conferinţe Progres tehnic”

Prof. dr.ing. Ioan Şora, responsabil

Prof. dr.ing. Nicolae Budişan

Prof. dr.ing. Ioan IlcaPreşedinte Filială ASTR Timişoara,

Prof.dr.ing. Marin Truşculescu

Membru titular al ASTR