Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Simpozionul Internațional IEEE de Inteligență Computațională și Informatică Aplicată (IEEE 8th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics) SACI 2013


În perioada 23-25 mai 2013 la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității “Politehnica” din Timișoara a avut loc cel de-al 8-lea Simpozion Internațional IEEE de Inteligență Computațională și Informatică Aplicată (IEEE 8th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics SACI 2013, (http://conf.uni-obuda.hu/saci2013/). Simpozionul a fost organizat de Universitatea “Politehnica” din Timișoara, Facultatea de Automatică și Calculatoare, în colaborare cu Óbuda University, Budapesta, Ungaria. Simpozionul s-a desfășurat sub egida unui grup important de asociații și companii printre care la loc de frunte alături de Academia Română se află și Academia de Științe Tehnice din România prin filiala sa din Timișoara.

Simpozionul s-a bucurat de succes deosebit în rândurile specialiștilor în domeniile inteligență computațională, mecatronică inteligentă, ingineria sistemelor, conducere inteligentă a proceselor, inteligență artificială, sisteme de producție inteligentă, aplicații informatice avansate. La SACI 2013 au fost trimise 127 lucrări științifice în aceste domenii. În urma unui proces riguros de recenzie coordonat de comitetul tehnic de program al simpozionului, în programul SACI 2013 au fost acceptate 89 lucrări științifice cu autori din România, Ungaria, Anglia, Belgia, Canada, Cehia, Croația, Danemarca, Germania, India, Japonia, Olanda, Polonia, Serbia, Slovacia, Spania și Statele Unite ale Americii.

Simpozionul a beneficiat de prezența a trei specialiști de marcă, profesorii Barnabás Bede de la DigiPen Institute of Technology, Redmond, SUA, Voicu Groza de la University of Ottawa, Canada și Gerald Schaefer de la Loughborough University, Anglia. Aceștia au susținut prezentările plenare cu titlurile “Approximation Properties and Continuous Differentiability of a Class of SISO Fuzzy Systems”, “Model-based Oscillometric Blood Pressure Estimation” și respectiv “Evolutionary Optimisation of Classifiers and Classifier Ensembles for Cost-Sensitive Pattern Recognition”.

Simpozionul SACI 2013 este inclus în programul manifestărilor științifice ale prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) din SUA. În acest an simpozionul a fost cosponsorizat tehnic de una din societățile IEEE, în speță IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society; președintele acestei societăți IEEE, profesorul C. L. Philip Chen de la University of Macau, China, a fost unul din cei trei președinți onorifici ai SACI 2013. Simpozionul SACI 2013 a fost susținut de cooperările tehnice derulate cu IEEE Romania Section, Academia de Științe Tehnice din România, Filiala Timișoara a Academiei Române, societăți profesionale din Europa și Ungaria precum și cu firme multinaționale ale căror filiale își au sediul în Timișoara.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului sunt indexate în bazele de date internaționale IEEE Xplore și INSPEC. Simpozionul SACI este indexat de Australian Research Council în categoria C. Cele șapte ediții anterioare ale simpozionului au avut loc la Timișoara și au fost apreciate pe plan mondial. Lucrările SACI 2007 și SACI 2009 au fost indexate și în baza de date ISI Proceedings; lucrările SACI 2007, SACI 2009 și SACI 2012 au fost indexate și în baza de date DBLP. Acest simpozion, lansat în 2004 ca o expresie a colaborării dintre cele două universități partenere, se bucură de o unanimă apreciere a specialiștilor, lucrările științifice publicate fiind citate în numeroase lucrări științifice, teze de doctorat, invenții și rapoarte de cercetare.


Prof.dr.ing Radu-Emil Precup


Coperta 1
Coperta 4