Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Alegerea noului Birou al Filialei Timișoara a ASTR

În ziua de 08.05.2013, la sediul Filialei Timișoara a ASTR a avut loc ședința de alegeri a noului Birou de conducere al filialei, având următoarea Ordine de zi:

  1. Prezentarea Raportului de activitate a filialei pe anul 2012;
  2. Prezentarea Programului de activitate a filialei pe anul 2013;
  3. Prezentarea Situației financiare a filialei pe anul 2012;
  4. Discuții pe marginea materialelor prezentate la punctele 1,2,3;
  5. Alegerea noului Birou de conducere a Filialei Timișoara a ASTR;
  6. Închiderea ședinței.

În deschiderea lucrărilor ședinței, d-l Prof. dr.ing. Ion Boldea, vicepreședintele Filialei Timișoara a ASTR a anunțat că va prelua conducerea ședinței, în absența d-lui Prof. dr.ing. Marin Trușculescu, ce nu poate participa din motive de sănătate. De asemenea, membrii filialei au fost invitați să păstreze un moment de reculegere în memoria colegilor decedați în cursul anului 2012, Mihai-Ilie Toader și Victor Gioncu.

La ședință au participat un număr de 16 membri titulari și corespondenți ai filialei, din numărul total de 20 membrii, reprezentând un raport de participare de 80%. În aceste condiții, ședința a fost declarată statutară.

D-l Prof. dr.ing. Ion Boldea a prezentat Raportul de activitate a filialei pe anul 2012 și Programul de activitate a filialei pe anul 2013. Situația financiară a filialei pe anul 2012 a fost prezentată de d-l Prof.asoc.dr.ing. Doru Romulus Pascu.

La discuțiile avute pe marginea rapoartelor prezentate, s-au ridicat următoarele probleme:

La încheierea discuțiilor, D-l Prof. dr.ing. Ion Boldea a supus aprobării adunării materialele prezentate cu completările propuse și descărcarea vechiului Birou de conducere de atribuții. Membrii prezenți la adunare au aprobat prin vot materialele prezentate.

În vederea desfășurării alegerilor pentru noul birou al filialei, prevăzute la punctul 5 al Ordinii de zi, s-a propus și s-a ales o Comisie de numărare a voturilor formată din D-l Prof. dr.ing. Ioan Șora și D-l Prof. dr.ing. Dorin Dehelean. Comisia aleasă a prezentat modul de desfășurare a alegerilor.

Au fost făcute următoarele propuneri:

În urma votului secret exprimat, s-au înregistrat următoarele rezultate:

Pentru funcția de președinte al Filialei ASTR – Timișoara comisia a validat pe d-l Prof. dr.ing. Vladimir Ioan Crețu, pentru un mandat de 4 ani.

Pentru funcția de vicepreședinte al Filialei ASTR – Timișoara comisia a validat pe d-l Prof. dr.ing. Gheorghe Lucaci.

Pentru funcția de secretar științific comisia a validat pe d-l Prof. asoc.dr.ing. Doru Romulus Pascu.

În concluzie, Comisia de numărare a voturilor a anunțat următoarea componență a Biroului de conducere a Filialei Timișoara a ASTR:

Noul președinte ales, d-l Prof. dr.ing. Vladimir Ioan Crețu a mulțumit d-lui Prof. dr.ing. Marin Trușculescu pentru modul competent în care a condus întreaga activitate desfășurată în cadrul filialei, pentru efortul depus la dezvoltarea filialei, pentru abnegația de care a dat dovadă de-a lungul anilor în care s-a aflat la conducerea filialei. De asemenea, s-a propus acordarea titlului de Președinte de onoare al Filialei Timișoara a ASTR d-lui Prof. dr.ing. Marin Trușculescu. În unanimitate, membrii filialei au fost de acord cu această propunere.

Membrii prezenți la ședință au fost de acord ca noul președinte să transmită o scrisoare de mulțumire d-lui Prof. dr.ing. Marin Trușculescu pentru întreaga activitate desfășurată de dânsul în cadrul Filialei Timișoara a ASTR.

În final, președintele ales, d-l Prof. dr.ing. Vladimir Ioan Crețu a declarat închise lucrările ședinței.Secretar Științific,

Prof.asoc.dr.ing. Doru Romulus Pascu
Membru corespondent al ASTR

Timișoara, 22.05.2013