Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Program de activităţi - 2013


1. Activitate organizatorică şi de relaţii

1.1. Preocupări şi diligenţe pentru ocuparea unor posturi din organigrama administrativă a filialei

Răspunde: Biroul filialei

Termen: 20.06.2013

1.2. Aprobarea şi urmărirea îndeplinirii planurilor de activitate ale comisiilor de lucru

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

1.3. Stabilirea unor relaţii de colaborare cu academii din structura EURO-CASE

Răspund: Prof.dr.ing. C. Davidescu

Prof.dr.ing. D. Dehelean

Prof.dr.ing. Gh. Lucaci

Termen: permanent

1.4. Preocuparea pentru primirea de noi membri în ASTR, în special la secţiile Ingineria Transporturilor, respectiv Construcţii şi Urbanism

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

1.5. Organizarea lunară a şedinţelor Biroului filialei şi bianuală a şedinţelor plenare ale filialei

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

1.6. Actualizarea periodică a site-ului Filialei ASTR Timişoara

Răspund: Comisia de redacţie a paginii WEB, Biroul filialei

Termen: permanent


2. Activitate tehnico-ştiinţifică

2.1. Participare la licitaţii ale temelor din Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (PNCDI 2)

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent2.2. Încheierea de contracte de cercetare-dezvoltare şi contracte de sponsorizare cu unităţi economice

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent3.Manifestări ştiinţifice

Organizarea ciclului de conferinţe „Progres tehnic” (Anexa 1)

Răspunde: Biroul filialei şi Comisia de organizare a ciclului de conferinţe „Progres tehnic”

Termen: permanent

3.2. Organizarea în colaborare cu ISIM Timişoara sau Universitatea Politehnica Timişoara a două sesiuni de comunicări ştiinţifice

Răspunde: Comisia de organizare a manifestărilor ştiinţifice

Termen: permanent


4. Activitate editorială şi publicistică

4.1. Editarea semestrială a revistei INFO ASTR Timişoara (Nr. 23 şi Nr.24)

Răspunde: Comisia de redacţie a Revistei INFO ASTR Timişoara

Termen: semestrial

4.2. Publicarea de lucrări ştiinţifice şi cărţi în ţară şi în străinătate

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent5. OMAGIEREA ŞI COMEMORAREA UNOR PERSONALITĂŢI

5.1. Sărbătorirea membrilor filialei la împlinirea vârstei de 70 ani sau mai mult

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

5.2. Comemorarea unor personalităţi importante din domeniul ştiinţei şi tehnicii româneşti

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent


6. Activitate economică şi de patrimoniu

6.1. Intensificarea preocupărilor pentru crearea de venituri proprii (contracte, sponsorizări, donaţii)

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

6.2. Gospodărirea fondurilor obţinute din subvenţii de la stat, servicii, venituri proprii conform prevederilor legale în vigoare

Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

6.3. Folosirea spaţiului de lucru aferent filialei conform contractului de închiriere încheiat cu Universitatea Politehnica din TimişoaraPreşedinte Filială ASTR Timişoara, Secretar Ştiinţific,

Prof.dr.ing. Vladimir Ioan Creţu Prof.asoc.dr.ing. Doru Romulus Pascu

Membru titular al ASTR Membru corespondent al ASTR


Timişoara, 15.05.2013


Anexa 1. Ciclul de conferinţe „PROGRES TEHNIC” 2013


Nr. crt.

Titlul conferinţei

Numele conferenţiarului

1

Preocupări privind modernizarea sistemului electroenergetic de transport din zona Banat

Dr.ing. Nicolae Chiosa, Director Tehnic Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice, Transelectrica , Timişoara,

Martie 2013

2

Economia hidrogenului de la utopie la realitate

Prof.dr.ing. Dan Şurianu,

Mai 2013

3

Drumul Ingineriei Chimice de la empirism la Ingineria de Proces – ştiinţă multidisciplinară în lumea postmodernă

Prof.Em.dr.ing. Gheorghiţa Jinescu,

11 iunie 2013, ora 16

Sala Mare a Senatului U.P.T.

4

Energii regenerabile. Actualitate, perspective

Prof.dr.ing. Ioan David, Octombrie 2013