Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Simpozionul Internațional IEEE de Inteligență Computațională și Informatică Aplicată (IEEE 9th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics) SACI 2014

În perioada 15-17 mai 2014 la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara a avut loc cel de-al 9-lea Simpozion Internaţional IEEE de Inteligenţă Computaţională şi Informatică Aplicată (IEEE 9th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics SACI 2014), http://conf.uni-obuda.hu/saci2014/. Simpozionul a fost organizat de Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, în colaborare cu Óbuda University, Budapesta, Ungaria. Simpozionul s-a desfășurat sub egida unui grup important de asociații și companii printre care la loc de frunte alături de Academia Română se află și Academia de Științe Tehnice din România prin filiala sa din Timișoara.

Simpozionul s-a bucurat de succes deosebit în rândurile specialiştilor în domeniile inteligenţă computaţională, mecatronică inteligentă, ingineria sistemelor, conducere inteligentă a proceselor, inteligenţă artificială, sisteme de producţie inteligentă, aplicaţii informatice avansate. La SACI 2014 au fost trimise 92 lucrări ştiinţifice în aceste domenii. În urma unui proces riguros de recenzie coordonat de comitetul tehnic de program al simpozionului, în programul SACI 2014 au fost acceptate 68 lucrări şiinţifice cu autori din 25 de ţări.

Lucrările au fost organizate în 12 sesiuni paralele. Au fost susţinut două prezentări plenare cu titlurile “Control and Collaboration in Virca” şi “Nature-inspired Optimization Algorithms Applied to Fuzzy Control, Fuzzy Modeling, Mobile Robots and Optical Character Recognition” de către Prof. Péter Baranyi de la Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapesta, Ungaria şi respectiv Prof. Radu-Emil Precup de la Universitatea Politehnica Timişoara.

Simpozionul SACI 2014 este inclus în programul manifestărilor ştiinţifice ale prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) din SUA. În acest an simpozionul a fost cosponsorizat tehnic de una din societăţile IEEE, în speţă IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society; preşedintele acestei societăţi IEEE, profesorul C. L. Philip Chen de la University of Macau, China, a fost unul din cei trei preşedinţi onorifici ai SACI 2014. Simpozionul SACI 2014 a fost susţinut de cooperările tehnice derulate cu IEEE Romania Section, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Filiala Timişoara a Academiei Române, societăţi profesionale din Europa şi Ungaria precum şi cu firme multinaţionale ale căror filiale îşi au sediul în Timişoara.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului sunt indexate în bazele de date internaţionale IEEE Xplore şi INSPEC. Simpozionul SACI este indexat de Australian Research Council în categoria C. Cele opt ediţii anterioare ale simpozionului au avut loc la Timişoara şi au fost apreciate pe plan mondial. Lucrările SACI 2007, SACI 2009 şi SACI 2013 au fost indexate şi în baza de date ISI Proceedings; lucrările SACI 2007, SACI 2009, SACI 2012 şi SACI 2013 au fost indexate şi în baza de date DBLP. Acest simpozion, lansat în 2004 ca o expresie a colaborării dintre cele două universităţi partenere, se bucură de o unanimă apreciere a specialiştilor, lucrările ştinţifice publicate fiind citate în numeroase lucări ştiinţifice, teze de doctorat, invenţii şi rapoarte de cercetare.

Prof.dr.ing Radu-Emil Precup

SACI 2014