Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Academia de Ştiinţe Tehnice din România organizează a 9-a ediţie a Conferinţei “Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”, în perioada 6-7 noiembrie, în Sibiu – cu tema:
“Dezvoltare durabilă și favorabilă incluziunii”

Sunt invitaţi să participe la conferinţă:

Rezumatele lucrărilor ce urmează a fi prezentate vor fi publicate într-un volum dedicat, care va fi pus la dispoziţia participanţilor.

Evenimentul ştiinţific va fi găzduit de către Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Cu stimă,
Preşedinte ASTR
Mihai MIHĂIŢĂ