Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

S-a stins din viață Prof.emerit.dr.ing. Dan PERJU

S-a stins din viață pe data de 9 noiembrie cel care a fost Prof.emerit.dr.ing. Dan PERJU, membru marcant al Academiei de Științe Tehnice din Romania. Trecerea în nefiinţă a Domniei sale, reprezintă o mare pierdere pentru viaţa academică timişoareană şi în acelaşi timp o enormă pierdere pentru ASTR.

To open this document, click on this link: Necrolog.