Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Adunarea generala a ASTR Filiala Timişoara

In data de 21 februarie 2017 s-a desfasurat Adunarea Generala a ASTR Filiala Timisoara.

La adunare au participat 15 dintre cei 23 membri ai Filialei. Cu acest prilej au fost discutate si aprobate Raportul de activitate 2016 si Programul de activitate 2017.

To open this document, click on this link: Raport Activitate 2016.

To open this document, click on this link: Program Activitate 2017.