Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Conferinţa OPTIM/ACEMP-2017 25-27 mai 2017 Braşov/Moeciu/România ( www.info-optim.ro)

În perioada 25-27 mai 2017 , s-a desfăşurat Conferinţa OPTIM/ACEMP-2017 - organizator principal UT-Brasov, co-organizatori UP Timişoara si UT Cluj-Napoca, conferinţă bianuala IEEExplore-ISI, organizată sub egida IEEE in domeniul electrotehnicii şi electronicii de putere în sisteme industriale. La conferinţă au participat în calitate de organizatori, speakeri şi recenzori, membri marcanţi ai Filialelor Timişoara ale Academiei Române şi ASTR.

S-au înregistrat 190 de participanţi, 186 de lucrări acceptate (6-8 pagini, dubla coloana, format IEEE, recenzii exclusiv prin facilităţile IEEE), aproape toate prezentate, foarte multe bune, cu dialog amplu, de substanţă. Dintre acestea 85 de lucrări din strainătate, peste 20 de lucrări din industrie, 9 key-note speeches (in 3 sesiuni plenare) de valoare internațională. Lucrările conferinței au fost disponibile tuturor participanţilor pe memory stick dar si printate individual si disponibile în săli, pentru a facilita un dialog pe conţinut atât la sesiunile orale cât la sesiunile Poster, care s-au bucurat de o participare neașteptat de puternică.

În sesiunea plenară de închidere a Conferinţei OPTIM-ACEMP-2017 a avut loc un moment special, "In Memoriam" în amintirea Acad. T. Dordea şi Prof. A. Nicolaide, membrii marcanţi ai ASTR, doi Oameni dedicați profesiei si unei vieți curate care au plecat la cele veşnice în ultimii doi ani. A fost un moment de mare emoție pozitivă pentru toți participanții, nu numai pentru cei din Romania.