Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Adunarea Generala a ASTR – 16 iunie 2017 ora 10

Conform hotărârii Prezidiului ASTR din 19 mai a.c., se convoacă Adunarea Generală a ASTR în data de 16 iunie a.c., ora 10.00, la sediul din Calea Victoriei nr. 118, sector 1, Bucureşti.


Ordinea de zi este următoarea:


10.00 Cuvânt de deschidere (prezintă M. Mihăiță)

10.10 Prezentarea dării de seamă de la ultima Adunare Generală şi planul de acţiuni pe anul 2017 (prezintă F.T.Tănăsescu)

10.45 Prezentarea situaţiei economico - financiare pe anul 2016 şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 (prezintă N. Bulate)

11.00 Discuţii pe marginea materialelor prezentate şi aprobarea acestora

11.15 Primiri de noi membri

12.30 Pauză

13.00 Prezentarea rezultatelor votului

13.15 Diverse

13.30 Încheierea lucrărilor.


În conformitate cu Legea 230/2008, pentru ca Adunarea Generală să fie statutară, este necesară prezența a cel puţin trei pătrimi din numărul membrilor titulari și corespondenți.

La Adunarea Generală participă ca invitaţi membrii de onoare şi asociaţi.

Pentru deplasarea membrilor din ţară se va deconta transportul.

La această festivitate se va purta costumul Academiei.

Maistrul croitor va fi prezent pentru noi comenzi.

Se va putea achiziţiona insigna academiei.

Se va putea plăti cotizaţia.


Vă rugăm insistent să confirmați prezența la tel: 021.316.89.93, 021.316.89.94 sau email: contact@astr.ro până miercuri 14 iunie a.c., ora 12.00.


Cu aleasă consideraţie,
Preşedinte ASTR
Mihai Mihăiță