Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Conferinţa „Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”

Academia de Ştiinţe Tehnice din România organizează a 12-a ediţie a Conferinţei „Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”, în perioada 6-7 octombrie 2017, în Constanța – cu tema:

„Sinergii strategice în Bazinul Mării Negre“

Sunt invitaţi să participe la conferinţă: membrii ASTR, membrii AGIR, cadre didactice din universităţi, cercetători ştiinţifici, doctoranzi şi masteranzi, specialişti din industrie.

Site-ul conferinţei: http://univ-ovidius.ro/zastr2017 .


To open this document, click on this link: AnuntZileleASTR2017.pdf.