Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Adunarea Generala Extraordinara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România

Pe data de 3 noiembrie 2017, a vut loc la Bucureşti, Adunarea Generala Extraordinara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la înfiinţare.


To open this document, click on this link: SedintaExtraordinaraASTR-20ani.pdf.