Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Adunarea generala de alegeri a Filialei Timisoara a ASTR.

In data de 13 aprile 2018 s-a desfasurat Adunarea generala de alegeri a Filialei Timisoara a ASTR.