Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

A trecut in nefiinţă Prof. emerit dr.ing. Tiberiu Dimitrie BABEU, membru titular fondator al ASTR

Pe data de 30 noiembrie 2018, a trecut la cele veşnice, Prof. emerit dr.ing. Tiberiu Dimitrie BABEU, membru titular fondator al ASTR, o distinsă personalitate, cadru didactic, cercetator, om de ştiinţă, un om cu un suflet mare.

Domnia sa a fost de asemenea membru al AGIR, preşedintele Filialei AGIR Timisoara.

"Dumnezeu să-l odihnească în pace!".