Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Adunarea generala a ASTR Filiala Timişoara

To open this document, click on this link: Raport Activitate 2018.

To open this document, click on this link: Program Activitate 2019.

To open this document, click on this link: Proces Verbal.

To open this document, click on this link: Prezenta.