Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

STUDENT EMINENT -2019, Ediţia a 24-a

În data de 10 decembrie 2019 s-a desfasurat cea de-a 24-a ediţie a festivităţii decernării diplomelor şi premiilor anuale ale Asociaţiei "Orizonturi Universitare"–STUDENT EMINENT 2019, destinate studenţilor şi tinerilor cercetători cu rezultate excepţionale în activitatea universitară. Manifestarea este organizată sub egida Asociatiei “Orizonturi Universitare”, a Academiei Române - Filiala Timisoara, a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, a Academiei Oamenilor de Ştiinţă – Filiala Timişoara şi a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România - Filiala Timişoara.

Premiul şi Diploma „Student Eminent” se acordă câte unui student de la facultăţile universităţilor de stat (Universitatea Politehnica Timişoara, Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului) şi de la cele particulare (Universitatea Tibiscus, Universitatea „Ioan Slavici”). În total, 36 studenţi au fost recompensaţi pentru strădania lor cu diplome, premii în bani şi cărţi.

Premiul şi Diploma „Cercetător Eminent” se acordă unor cercetători – cadre didactice tinere – de la universităţile menţionate, cu teza de doctorat susţinută recent şi cu rezultate remarcabile în activitatea universitară – diplomă, premiu în bani, cărţi şi publicarea gratuită a unei cărţi la Editura „Orizonturi Universitare”. În acest an se acordă 2 premii „Cercetător Eminent”, câte unui cercetator de la Universitatea Politehnica Timişoara şi de la Universitatea de Vest Timişoara.