Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

11 noiembrie 2020. Şcoala Politehnică din Timişoara împlineşte 100 de ani de existenţă.

În acest controversat an 2020, Şcoala Politehnică din Timişoara împlineşte 100 de ani de existenţă, şcoală în spiritul căreia ne regăsim noi toţi cei care am servit-o cu credinţă, abnegaţie şi devotament, practic întrega noastră viaţă. Profit de acest prilej, ca în numele nostru, al tuturor membrilor Filialei Timişoara a ASTR să adresăm din tot sufletul o urare:


„Veşnică cinstire tradiţiei, laudă prezentului, măreţie viitorului Şcoalei Politehnice din Timişoara!”


Prof. emerit dr.ing. Vladimir-loan Creţu
Preşedintele Filialei Timişoara a ASTR


Timişoara 11 noiembrie 2020