Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Volumul “Academia de Ştiinţe Medicale -Filiala Timişoara - 25 de ani de la înfiinţare”

În luna decembrie a anului 2020 a avut loc un schimb de mesaje între Filiala Timişoara a Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi Filiala Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, prilejuit de apariţia volumului “Academia de Ştiinţe Medicale - Filiala Timişoara - 25 de ani de la înfiinţare”, coordonator Gheorghe Ioan Mihalaş, în Editura Academiei Române.

To open this document, click on this link: Coperta_Volum_ASM.pdf.

To open this document, click on this link: SchimbMesaje_cu_ASMR_Tim.pdf.