Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Premiul Academiei Române

Cu prilejul Ediţiei 2020 a Galei Excelelenţei Bănăţene, Prof. dr.ing. Viorel-Aurel Şerban a fost distins cu Premiul „Academiei Române”. Premiul extrem de onorant încununează activitatea prodigioasă desfăşurată de Profesorul Viorel Şerban în domeniul sudurii şi al ştiinţei materialelor, activitate unanim recunoscută la nivel naţional şi internaţional. Evenimentul este cu atât mai semnificativ pentru Filiala noastră întrucât Profesorul Viorel Şerban a fost primit de curând în rândul membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.