Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Al 15-lea Simpozion Internaţional IEEE de Inteligenţă Computaţională şi Informatică Aplicată SACI 2021 (15th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics SACI 2021) 19-21 mai 2021.

În perioada 19-21 mai 2021 la Facultatea de Automatică şi Calculatoare din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara a avut loc cel de-al 15-lea Simpozion Internaţional IEEE de Inteligenţă Computaţională şi Informatică Aplicată (15th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics SACI 2021), http://conf.uni-obuda.hu/saci2021/. Simpozionul a fost organizat de Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, în colaborare cu Óbuda University, Budapesta, Ungaria. Simpozionul s-a desfăşurat sub egida unui grup important de asociaţii şi companii printre care la loc de frunte alături de Academia Română se află şi Academia de Ştiinţe Tehnice din România prin filiala sa din Timişoara.

Simpozionul s-a bucurat de succes deosebit în rândurile specialiştilor în domeniile inteligenţă computaţională, mecatronică inteligentă, ingineria sistemelor, conducere inteligentă a proceselor, inteligenţă artificială, sisteme de producţie inteligentă, aplicaţii informatice avansate. La SACI 2021 au fost trimise 127 lucrări ştiinţifice în aceste domenii. În urma unui proces riguros de recenzie coordonat de comitetul tehnic de program al simpozionului, în programul SACI 2021 au fost acceptate 93 lucrări ştiinţifice cu autori din 23 de ţări.

Simpozionul SACI 2021 este inclus în programul manifestărilor ştiinţifice ale prestigiosului Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) din SUA. În acest an simpozionul a fost cosponsorizat tehnic de una din societăţile IEEE, în speţă IEEE Systems, Man, and Cybernetics Society. Simpozionul SACI 2021 a fost susţinut de colaborările tehnice derulate cu IEEE Romania Section, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Filiala Timişoara a Academiei Române, societăţi profesionale din Europa şi Ungaria precum şi cu firme multinaţionale ale căror filiale îşi au sediul în Timişoara.

Lucrările simpozionului au fost organizate în platforma virtuală Zoom, fără sesiuni paralele. Au fost susţinute două prezentări plenare de specialişti de marcă, Acad. Florin Gheorghe Filip, Preşedintele Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române şi Prof. Jorge Bondia de la Universidad Politécnica de Valencia, Spania.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului sunt indexate în bazele de date internaţionale IEEE Xplore şi INSPEC. Simpozionul SACI este indexat de Australian Research Council în categoria C. Cele nouă ediţii anterioare ale simpozionului au avut loc la Timişoara şi au fost apreciate pe plan mondial. Lucrările SACI 2007, SACI 2009, SACI 2013-SACI 2020 sunt indexate în baza de date Clarivate Analytics Web of Science; lucrările SACI 2007, SACI 2009, SACI 2011-SACI 2020 sunt indexate în baza de date SCOPUS. Acest simpozion, lansat în 2004 ca o expresie a colaborării dintre cele două universităţi partenere, se bucură de o unanimă apreciere a specialiştilor, lucrările ştinţifice publicate fiind citate în numeroase lucări ştiinţifice, teze de doctorat, invenţii şi rapoarte de cercetare.


To open this document, click on this link: SACI_2021_extras_din_program.pdf.