Academia de Ştiinţe Tehnice
din România - Filiala Timişoara

Evenimentul online "Repere istorice ale informaticii românești", Timisoara, 17 iunie 2021. Manifestarea a fost organizata de Universitatea Politehnica Timișoara împreună cu Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara, sub egida Alianței Române a Universităților Tehnice - ARUT şi a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România - ASTR.

Universitatea Politehnica Timișoara împreună cu Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara au organizat în data de 17 iunie 2021, în manieră online evenimentul „Repere în istoria informaticii românești” sub egida Alianței Române a Universităților Tehnice – ARUT şi a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România – ASTR.

Au fost rememorate următoarele evenimente:

Manifestarea s-a desfășurat în incinta Muzeului Politehnicii care adăpostește o bogată colecție de aparate și dispozitive care ilustrează dezvoltarea și evoluția tehnicii de calcul și a echipamentelor electrice de-a lungul timpului la Politehnica din Timișoara. În expoziție este expus la loc de cinste calculatorul MECIPT-1 primul calculator electronic din România construit într-o universitate românească acum 60 de ani.

O primă parte a manifestării a fost dedicată aniversării a 50 de ani de la apariția primelor licee de informatică din România la Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Alături de reprezentanții Politehnicii au luat cuvântul reprezentanți ai liceelor sărbătorite precum și membri ai conducerilor universităților și facultăților de profil din centrele amintite, absolvenți și elevi.

O a doua parte s-a referit la evenimentele care au marcat repere esențiale în învățământul de calculatoare de la Politehnica timișoreana și în general în informatica românească. În acest context au luat cuvântul conf.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara, prof.dr.ing. Vasile Baltac, dr.ing. Dan Bedros, ing. Horia Gligor, prof.emerit dr.ing. Vladimir-Ioan Crețu și prof.dr. ing. Mihai Micea.

În ansamblul său manifestarea deosebit de reușită, se impune ca și o contribuție importantă la rememorarea și evidențierea reperelor care au marcat apariția și dezvoltarea învățământului de calculatoare la Politehnica din Timișoara în contextul apariției și dezvoltării informaticii românești.