Manifestări ştiinţifice

Ciclul de conferinţe Progres Tehnic

24.11.2013
Energii regenerabile. Actualitate, perspective
Susţinută de Prof.dr.ing. Ioan David
15.05.2013
Economia hidrogenului de la utopie la realitate
Susţinută de Prof.dr.ing. Flavius Dan Şurianu
04.12.2006
Comunicaţiile în etapa actuală
Susţinută de Prof.dr.ing. Crişan STRUGARU
Preşedinte Prof.dr.ing. M. TRUŞCULESCU
23.05.2006
Sisteme de evaluare şi ierarhizare a universităţilor
Susţinută de Prof.dr.ing. Nicolae ROBU
Preşedinte Prof.dr.ing. M. TRUŞCULESCU
11.01.2005
Implementarea sistemului calităţii în Laboratorul de certificare a implantelor şi distractoarelor utilizate în chirurgia osoasă şi stomatologie - CIDUCOS al Universităţii POLITEHNICA Timişoara
Susţinută de Prof.dr.ing. Diona DRĂGULESCU
Preşedinte Prof.dr.ing. M. TRUŞCULESCU
10.12.2004
Metode moderne de simulare numerică a curgerii fluidelor şi aplicaţii la turbomaşini
Susţinută de Prof.dr.ing. Romeo RESIGA
Preşedinte Prof.dr.ing. M. TRUŞCULESCU
Generatoare electrice cu turaţie variabilă: configuraţii, modelare şi reglaj.
Susţinută de Prof.dr.ing. Ioan BOLDEA
Preşedinte Prof.dr.ing. M. TRUŞCULESCU
12.11.2004
Concepte noi privind întreţinerea performantă a drumurilor
Susţinută de Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI
Preşedinte Prof.dr.ing. M. TRUŞCULESCU
Progrese în ingineria seismică
Susţinută de Prof.dr.ing. Victor GIONCU
Preşedinte Prof.dr.ing. M. TRUŞCULESCU