Manifestări ştiinţifice

Zilele Academice Timişene

Ediția a XIII-a, 23-24 mai, 2013
SIMPOZIOANE
 • Electrotehnică și electroenergetică
 • Materiale, elemente și structuri compozite/compuse pentru construcții sustenabile
 • Management și marketing
WORKSHOP
 • 7th German–Romanian workshop on turbomachinery hydrodynamics
MESE ROTUNDE
 • Perspectivele tehnologiilor neconvenționale
CONFERINTE
 • IEEE 8th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics SACI 2013
Ediția a XII-a, Timișoara 26-27 mai 2011
SIMPOZIOANE
 • Electrotehnică și electroenergetică.
 • Materiale, elemente și structuri compozite/compuse pentru construcții sustenabile.
 • Management și Marketing.
MESE ROTUNDE
 • Pespectivele tehnologiilor neconvenționale
 • Relația știință–religie în secolul XXI
WORKSHOP
 • 7th German–Romanian workshop on turbomachinery hydrodynamics.
Ediția a XI-a, Timișoara 28-29 mai 2009
SIMPOZIOANE
 • Densificarea ca fenomen urbanistic.
 • Ingineria mediului.
 • Ingineria Chimică.
 • Educația la timpul viitor.
MESE ROTUNDE
 • Promovarea reformei în Romania în ănvățământ, sănătate, justiție și administrația publică, între exigențele comunitare și recesiunea economică globală.
 • Tehnologii energetice – tehnologiile viitorului în prelucrarea dimensională.
CONFERINȚE INTERNAȚIONALE
 • Sustainability in science engineering SSE’09
Ediția a X-a, 24-25 mai 2007
SIMPOZIOANE
 • Ingineria Calculatoarelor și a programării
 • Inginerie chimică
 • Ingineria mediului
 • Electrochimie
 • Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale
 • Materiale, elemente și structuri compozite pentru construcții
 • Infrastructuri eficiente pentru transporturi terestre
 • Încercări de materiale și oboseală
 • Implicațiile economice și manageriale ale aderării României la Uniunea Europeană
 • Materiale inginerești orizonturi noi și tehnici de procesare
 • Omul și mediul
MESE ROTUNDE
 • Particularități ale sintezei compușilor oxidici prin metoda combustiei și metoda bazată pe calcinarea combinațiilor complexe
 • Prezent și perspective în industria silicaților
 • Matrici mezoporoase, nanocompozite cu proprietăți magnetice și optice, luminofori anorganici. Metode de sinteză și caracterizare, aplicații
 • Știință și inginerie
 • Cooperarea în micro- și nanoingineria materialelor funcționale
 • Optimizarea conducerii cu calculatorul a mașinilor de prelucrat prin eroziune electrică
Ediţia a IX-a, 26-27 mai 2005
SIMPOZIOANE
 • Electrotehnică şi energetică
 • Acustica şi vibraţiile structurilor mecanice
 • Ingineria Calculatoarelor şi a programării
 • Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale
 • Inginerie Chimică
 • Figuri proeminente ale cercetării ştiinţifice Timişorene
 • Omul şi mediul
WORKSHOP
 • Etaloane naţionale de forţă
Ediţia a VIII-a, 22-23 mai 2003
SIMPOZIOANE
 • Electrotehnică şi energetică
 • Preocupări actuale în construcţii metalice şi sudură
 • Materiale avansate, procesare şi caracterizare
 • Rezistenţa materialelor
 • Omul şi mediul
MESE ROTUNDE
 • Educaţii în inginerie. Stare de fapt şi perspective.
 • Aspecte energetice la prelucrarea prin eroziune complexă.
Ediţia a VII-a, 24-25 mai 2001
SIMPOZIOANE
 • Electrotehnică şi energetică
 • Materiale avansate, tratamente termice şi calitatea managementului
 • Noutăţi în sudare şi procese conexe
 • Ingineria Calculatoarelor şi a programării
 • Infrastructuri eficiente pentru transporturile terestre
 • Acustica şi vibraţiile structurilor mecanice
 • Rezistenţa şi încercarea materialelor
 • Omul şi mediul
CONFERINŢE
 • A X-a Conferinţă internaţională de tehnologii neconvenţionale
MESE ROTUNDE
 • Vibropercuţii şi vibraţii mecanice
COMEMORĂRI
 • Academician Ştefan Nădăşan - 100 de ani de la naştere