Membru corespondent

DRAGOMIR, TOMA-LEONIDA


Data naşterii: 20 ianuarie 1945; Locul naşterii: Sibiu / România

Absolvent al: Şcolii medii nr.1 Oradea (în prezent Liceul "Emanuil Gojdu") - 1963, Institutul Politehnic Timişoara, Facultatea de Electrotehnică (în prezent Universitatea „Politehnica” din Timişoara) - 1968, doctor inginer în specialitatea Maşini electrice la Institutul Politehnic Timişoara (cu teza: Sisteme de maşini electrice cu levitaţie electromagnetică) - 1982.

Loc de muncă: Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Departamentul de Automatică şi Informatică Aplicată (cadru didactic din 1969, profesor universitar titular din 1992, director al Departamentului de Automatică şi Informatică Aplicată în intervalul 1994 – 2004, directorul Direcţiei Generale de Asigurare a Calităţii din 2004, conducător de doctorat în specialitatea Automatică din 1990).

Specializări: Institut für elektrische Maschienen de la Technische Universität Berlin (West Berlin) în domeniul sistemelor cu levitaţie electromagnetică, Technische Akademie Wuppertal în domeniul Managementul pregătirii postuniversitare (Managementwissen für die Unternehmensführung unter Marktwirtschatlichen Bedingungen), colaborări cu: Technische Universität Wien, Universität Weingarten, Universität Siegen în domeniul sistemelor automate şi managementului calităţii în învăţământul superior.

Membru al: SRAIT (1991 - prezent) / expert al UCM Reşiţa (1994 - 2001) / SRR (1995 - prezent) / Comitete Tehnice IFAC (1996 - prezent, vicepreşedinte al T.C. Telematics (2008)) / Comisia de Automatică, Informatică şi Calculatoare a CNADTCU (1997 – 2005), membru al CNADTCU.(2005 – prezent) / IEEE (1995 - 1998, 2004 – prezent) / expert al CNCSIS (începând cu 1999), membru al CNCSIS (2003 - prezent) / Membru al Consiliului Naţional de Management al Calităţii în Învăţământul Superior (1999 - 2000) / ASTR (membru corespondent 2002 - prezent) / AGIR (2004 - prezent) / Membru al Consiliului Consultativ al ACPART (2007 - 2008).

Principalele domenii de activitate şi interes: sisteme automate cu aplicaţii în reglajul de tensiune al generatoarelor sincrone (1978 - 1981, 1986 - 1992), reglajul de viteză al generatoarelor sincrone (1992 - 2001), sistemele cu levitaţie electromagnetică (1974 - 1986, 1996 - 1997, 2000 - 2002), robotică (1985 - 1990, 1998 - 2000) / aparate electrice (1969 - 1971, 1982 - 1983) / studii şi cercetări în domeniile: sisteme de control automat (1972 – prezent, reglaj interpolativ (1997 - 2006)), teoria sistemelor (1990 – prezent, abordări în domeniul medical (1995 - 2000, 2004 - prezent)), ingineria calităţii (1999 – prezent).