Membru corespondent

Prof.univ.dr.ing. Ioan JURCA
(1947-2014)

Universitatea Politehnica Timișoara, Departamentul Calculatoare,
Membru corespondent al ASTR


A încetat din viaţă la 22 iulie 2014 la vârsta de 67 de ani, prof.univ.dr.ing. Ioan Jurca, membru al Departamentul Calculatoare al Politehnicii din Timișoara, unul dintre cei mai activi și apreciați dascăli, membru marcant al comunității academice cercetător neobosit în domeniul științei calculatoarelor (Limbaje de programare, Sisteme de operare, Ingineria Programării, Proiectarea și exploatarea rețelelor de calculatoare).

S-a născut în satul Tapia de lângă Lugoj la 2 august 1947. A terminat Liceul Coriolan Brediceanu din Lugoj ca elev eminent în anul 1965 și s-a înscris la Facultatea de Electrotehnica a Politehnicii din Timișoara secția Electromecanică, pe care a absolvit-o ca șef de promoție în anul 1970, în grupa de specializare Calculatoare. A rămas asistent universitar și a făcut doctoratul la Universitatea din Delft - Olanda in perioada 1973-1977. La revenirea în țară este promovat ca șef de lucrări la Catedra de Calculatoare, iar în 1990 conferențiar și în 1992 profesor universitar și conducător de doctorat.

Face parte din prima generație de specialiști care au fondat Școala Timișoreană de Calculatoare, instruind peste 40 de generații de studenți care activează cu profesionalism în toată lumea. Cadru didactic remarcabil a introdus și predat mai multe cursuri, în domeniul software introducând cele mai noi tehnologii din domeniu: Programarea orientată pe obiecte, Sisteme de operare, Ingineria programării, Programarea rețelelor de calculatoare, Proiectarea rețelelor de calculatoare și sistemelor distribuite.

A scris un mare număr de cărți de specialitate cursuri universitare și lucrări științifice publicate în reviste de specialitate. A condus un număr mare de doctoranzi pe care i-a inițiat în cercetarea științifică și care ulterior și-au adus contribuția la dezvoltarea științei calculatoarelor prin proiecte și zeci de lucrări publicate.

Ca o recunoaștere a meritelor științifice și organizatorice în decursul vieții a îndeplinit mai multe funcții importante de conducere în care și-a adus contribuția la dezvoltarea și modernizarea învățământului românesc de calculatoare: Director adjunct și director al Centrului de Calcul al Politehnicii din Timișoara (1980-1988), primul Decan al Facultății de Automatică și Calculatoare (1990-1992), Prorector al Universității Politehnica din Timișoara (1992-1996), Membru al Consiliului Național de Evaluare și Acreditare Academică(1994-2000). Ca director al zonei Timișoara RoEduNet (1999-2012) a contribuit substanțial la dezvoltarea rețelei academice de internet care deservește sistemul național de învățământ.

În anul 2006 este primit în Academia de Științe Tehnice din România, Secția Tehnologia Informației și Comunicațiilor - Calculatoare și Telecomunicații, în calitate de membru corespondent.

Calitățile sale de dascăl, cercetător și bun coleg vor rămâne veșnic vii în memoria colegilor și miilor de studenți pe care i-a inițiat în domeniul fascinant al Științei Calculatoarelor. Și-a dedicat întreaga viață cercetării, învățământului și catedrei, singurul său loc de muncă.