Membru titular

NAFORNIŢĂ, IOAN-LUCIAN

Profesor (1991-) la Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, director al departamentului Comunicaţii (1996-2008).

Conducător de doctorat (1993-). Noua doctori atestaţi dintre care trei în cotutelă cu Prof. Mohammed Najim, de la Univ. de Bordeaux, Franţa, Prof. Coquerez de la Universite de Cergy-Pontoise, Franţa şi Prof. Philip Constantinou, de la Techn.Univ of Athens, Grecia. Doi doctoranzi sunt în curs de susţinere a tezei.

Redactor-şef la “Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara”, seria Electronică şi Telecomunicaţii (1995-).

Membru în comitetul ştiinţific la mai multe conferinţe internaţionale organizate în străinatate şi în ţară.

Membru al CNATDU (comisie de specialitate) din 2003.

Articole publicate, 98.
Monografii, cărţi, cursuri, îndrumătoare, 18.
Granturi / contracte de cercetare-dezvoltare, 54.
Participări la diverse programe internaţionale, dintre care patru de cercetare.
Membru al IEEE din 1991.

NIVEL INDIVIDUAL

Studii:

Activităţi profesionale: 1970 – 1974, inginer la Centrul de calcul “MECIPT” al Institutului Politehnic Timişoara; din 1968 până în prezent cadru didactic la Univ. Politehnica Timişoara: asistent, şef de lucrări, conferenţiar, profesor (din 1991); conducător de doctorat (din 1993): nouă doctori atestaţi dintre care trei în cotutelă cu Prof. Mohammed Najim, de la Univ. de Bordeaux, Franţa, Prof. Coquerez de la Universite de Cergy-Pontoise, Franţa şi Prof. Philip Constantinou, de la Techn.Univ of Athens, Grecia.; doi doctoranzi cu teza în curs de susţinere, dintre care unul în cotutelă cu Univ. Bordeaux I Franta, 1996-2008, şef de catedră şi director de departament la Departamentul de Comunicaţii, UPT

Activitatea didactică: Principala activitate didactică de învăţământ la facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, pentru cursurile Prelucrarea numerică a semnalelor, Microunde, Prelucrarea adaptivă a semnalelor, Reprezentări timp – frecvenţă, Analiza şi sinteza circuitelor, actualmente - Semnale, Circuite şi Sisteme, pentru care a elaborat lucrările practice de laborator şi a publicat numeroase îndumare de laborator, cărţi de probleme, manuale şi cursuri. In 1995 a publicat împreună cu doi colaboratori apropiaţi manualul “Semnale, circuite şi sisteme”, care reprezintă o lucrare de referinţă în domeniu. A introdus discipline fundamentale pentru domeniul Telecomunicaţiilor in programa analitica: Teoria detecţiei, Teoria estimării, Prelucrarea statistică a semnalelor, Microunde, Prelucrarea adaptiva a semnalelor, Reţele neuronale.

Activităţile de management în învăţământ:
1994-2008, şef de catedră şi director de departament la Departamentul de Comunicaţii;
Din 1995 Redactor-şef la “Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara”, seria Electronică şi Telecomunicaţii; membru în comitetul ştiinţific la două conferinţe organizate în străinatate şi la mai multe conferinţe organizate în ţară.
Din 2003 Membru al CNATDU (comisie de specialitate).
Din 1998 membru fondator al Asociaţiei Naţionale de Criptologie şi Protecţia Informaţiei;
Din 2001 membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania.

Activităţi de consultanţă şi îndrumare în afara învăţământului:

Activităţi de cercetare ştiinţifică:
Are 98 lucrări publicate, unele regăsindu-se în baze de date internaţionale, 18 monografii, cărţi, cursuri, îndrumătoare, este director sau colaborator la 54 granturi şi contracte de cercetare-dezvoltare. Are participări la diverse programe internaţionale, dintre care patru de cercetare, e co-autor a 3 brevete de inventie. A studiat, a cercetat şi publicat numeroase lucrări, ce conţin rezultate originale în domeniile:

A organizat cursuri de vară, workshop-uri cu parteneri străini în ţară şi în străinătate.Recunoaşterea ştiinţifică:

Adresa contact:
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
Departamentul Comunicaţii
Bd. Parvan 2, 300223 Timisoara
Tel. 0256403302
Telefon mobil: 0722567912
Fax. 0256403295
e-mail: ioan.nafornita@etc.upt.ro
web: http://www.tc.etc.upt.ro/personal/IoanNafornita.html