Membru corespondent

PASCU, DORU ROMULUS


Membru corespondent al Academiei de Ştiinte Tehnice din România,
Secretar ştiinţific al Fililei ASTR Timişoara

Data şi locul naşterii: 09.12.1946, Reşiţa, jud. Caraş Severin

Absolvent al Institutului Politehnic din Bucureşti (1971), specialitatea metalurgie fizică şi tratamente termice

Doctor inginer din iulie,1983 cu teza “Influenţa factorilor structurali asupra caracteristicilor tehnologice şi a proprietăţilor mecanice ale oţelurilor slab aliate pentru construcţii sudate supuse tratamentelor termice post sudare”, susţinută la Universitatea Politehnica, Bucureşti

Cercetător ştiinţific gradul I la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale, ISIM Timişoara.

Direcţii principale de cercetare: elaborarea tehnologiilor de tratament termic post-sudare la construcţii metalice sudate; examinări structurale şi încercări mecanice pe componente de bază supuse la condiţii severe de exploatare; evaluarea calităţii îmbinărilor sudate realizate din materiale avansate (superaliaje, titan); calificarea tehnologiilor de tratament termic pentru îmbinări sudate din materiale disimilare; procese metalurgice la pulverizarea termică a materialelor metalice şi nemetalice

Şef de secţie cercetare la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale, ISIM Timisoara.

Coautor la 3 cărţi, autor a 15 manuale, standarde, cursuri de specialitate, autor sau coautor la peste 100 lucrări ştiinţifice publicate sau prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale, coordonator sau colaborator la peste 250 contracte de cercetare ştiinţifică, autor principal sau coautor la 10 brevete de invenţie şi la 3 cereri de brevet, în domeniul analizelor structurale şi tratamentelor termice, respectiv al proceselor de pulverizare termică a materialelor avansate

Competenţe:

Membru al asociaţiilor profesionale: ASR (Asociaţia de Sudură din România), ARTT (Asociaţia de Tratamente Termice din România), ASM (Societatea Americană de Materiale), ACM – V (Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară – Zona de Vest a României).

Adresa: Timisoara, cod 300625, str. Stelelor nr. 6, ap.12, tel. 0256 227143, mobil: 0745 581267; Email: rpascu@isim.ro