Membru de corespondent

PERJU, DAN
(1935-2016)


Născut la 15 decembrie 1935 în Chişinău – Republica Moldova, Dan Perju a absolvit studiile universitare la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara, specializarea Maşini Hidraulice (1957-1962) fiind şef de promoţie. După absolvirea facultăţii şi până la trecerea în eternitate, profesorul Dan Perju a parcurs toate treptele unei cariere universitare de excepţie dobândind o recunoaştere academică naţională şi internaţională. Întreaga activitate didactică şi ştiinţifică a fost prestată fidel în cadrul Catedrei de Organe de maşini şi mecanisme (OMM) a Facultăţii de Mecanică din Universitatea Politehnica Timişoara (UPT), acum Departamentul de Mecatronică.

Îşi desăvârşeşte pregătirea de excepţie prin specializări în ţară, la Institutul Politehnic Bucureşti în anii 1968 şi 1969, câte o lună, şi în străinătate, ca bursier Fulbright la Rensselaer Polytechnic Institute din Troy-N.Y. –SUA în anii 1972-1973 timp de 10 luni. În anul 1972 obţine titlul de Doctor inginer la I.P. Bucureşti în specialitatea Teoria mecanismelor, cu teza: „Contribuţii la sinteza mecanismelor plane de conducerea unui punct pe o curbă dată”, cu rezultate ştiinţifice originale, sub îndrumarea prof. Nicolae Manolescu, m.c. al Academiei Române. În anul 1980 Dan Perju ocupă postul de profesor universitar la Catedra de Organe de maşini şi mecanisme şi obţine calitatea de conducător de doctorat din anul 1990, în domeniul Inginerie Mecanică. Sub conducerea sa, au devenit doctori ingineri, 13 ingineri, pe care i-a condus cu dragoste şi pasiune. Pe toţi aceştia i-a considerat ca şi cum ar fi fost copiii lui de suflet.

Activitatea ştiinţifică de excepţie a profesorului Dan Perju este reflectată prin cele 201 lucrări ştiinţifice publicate la conferinţe de prestigiu şi reviste din ţară sau străinătate, prin cele 31 de cursuri, manuale didactice şi îndrumătoare de lucrări de laborator şi prin cele 26 de brevete de invenţie şi inovaţie certificate. Aceste lucrări au acoperit aria de cercetare a analizei şi sintezei mecanismelor, mecanicii fine respectiv a aparatelor şi sistemelor de măsurare şi s-au bazat pe studiile şi cercetările coordonate şi desfăşurate prin programe de cercetare naţionale şi internationale, respectiv peste 50 de contracte cu unităţi economice şi institute de cercetare. Meritele știinţifice remarcabile ale profesorului Dan Perju conduc în 2005 la nominalizarea sa ca membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

Profesorul Dan Perju a fost membru a numeroase organizaţii profesionale: Asociaţia Română de Ştiinţa maşinilor şi mecanismelor (ARoTMM), afiliată Federaţiei internaţionale de resort (IFToMM), Asociatia Generală a Inginerilor din România (AGIR), Asociaţia de Mecanică Fină şi Optică din România (AMFOR), Societatea de Robotică din România (SRR) şi Societatea Română de Mecatronică (SROMECA). O serie largă de distincţii academice şi profesionale oferite i-au recunoscut meritele ştiinţifice şi didactice excepţionale.

În perioada 1971-2000 profesorul Dan Perju a desfăşurat cu devotament şi responsabilitate multiple activităţi manageriale, ocupând funcţia de prodecan respectiv decan al Facultăţii de Mecanică (1971-1975, respectiv 1975-1976), director al Secţiei de prototipuri şi microproducţie - SPM (1976-1979), şef de catedră OMM (1976-1984 şi 1995-2000) şi prorector UPT (1984-1992). La nivel naţional a fost membru al Comisiei de Știinţe inginereşti din cadrul Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică (1994-2006) şi preşedinte al acesteia (1994-2000).

Cu o vocaţie de profesor greu de egalat, o gândire limpede, competentă şi deosebit de profundă, răbdare şi seriozitate, Dan Perju a format numeroase generaţii de specialişti şi a creat o adevărată şcoală în ştiinţa mecanismelor şi maşinilor, respectiv în domeniul mecanicii fine. Talentul, vocaţia didactică şi meticulozitatea sa a încântat 43 de generaţii de studenţi cu cursuri de înaltă ţinută academică.

Profesorul Dan Perju rămâne un model de viaţă închinat învăţământului tehnic superior pentru toţi cei care l-au cunoscut, o eminenţă cenuşie a Universităţii Politehnica Timişoara, un părinte, prieten şi coleg de o aleasă distincţie sufletească, demnitate şi modestie.

În data de 9 noiembrie 2016, profesorul Dan Perju s-a stins din viaţă, dar a rămas şi va rămâne viu în memoria colegilor din departament, facultate şi universitate, în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat.