Membru titular

ŞORA, IOAN


Absolvent cu Diplomă de Merit al Institutului Politehnic din Timişoara, Facultatea de Electrotehnică (1957); doctor inginer (1964); profesor universitar (1982) şi profesor consultant conducător de doctorat în specialitatea Electrotehnologii la Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică;

Premiul Constantin Budeanu – Academia Română, Bucureşti, 2001;

Medalia Academician Corneliu Mikloşi, Romanian Welding Society, 2004;

Diplomă de Excelenţă, Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, 2004; membru în Editorial Board la: Revue Roumaine des Sciences Techniques – Serie Electrotechnique et Energetique Bucureşti şi Acta Electrotehnica, Technical University Cluj Napoca; secretar ştiinţific al Facultăţii de Electrotehnică 1996-2000; membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Bucureşti, Comisia de Inginerie Electrică, 2000 – 2006;

Activitatea ştiinţifică: microacţionări electrice reglabile, echipamente cu joasă şi înaltă frecvenţă pentru electrotehnologii industriale, sisteme şi echipamente performante pentru tehnica iluminatului electric;

8 cărţi/tratate – Ed.Tehnică Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, Ed. Facla Timişoara, Ed. Orizonturi Universitare Timişoara; 23 manuale universitare; 180 articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau volumele unor manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate; 25 invenţii şi inovaţii brevetate; 54 granturi sau contracte de cercetare ştiinţifică.

Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Secţia – Electrotehnică şi Energetică.