Membru de onoare

STRUGARU, CRIŞAN
1938-2011

Dl.prof.dr.ing Crișan Strugaru s-a născut la 26 aprilie 1938 la Iași.

Studii: Liceul „Traian” Drobeta-Turnu-Severin (1955); Facultatea de Electrotehnică, specialitatea Electromecanică, I.P. Timișoara(1960);

Specializări: University of Illinois(1970-1971); Doctorat în 1973 cu teza: ”Contribuții la organizarea logică a unităților de comandă microprogramate”. Vizite de documentare: Urbana-SUA, Dortmund-Germania, Amsterdam.

Experiență profesională: inginer Independența-Sibiu; cadru didactic Facultatea de Electrotehnică, Timișoara (1961); dr. ing. în Calculatoare (1973), Conferențiar (1977), profesor (1990), la Catedra Calculatoare, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea „Politehnica” din Timișoara. Conducător de doctorat, de proiecte de diplomă, dizertații, teme de cercetare; coordonator colective de proiectare, cercuri științifice s.a.; șeful Catedrei Calculatoare (1983-1992); membru în Consiliul Facultății. Contribuții esențiale la înființarea și dotarea primei Secții de Calculatoare din România (1966) și la introducerea de noi discipline. Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române și al Ministerului Învățământului pentru activitate didactică și cercetare.

Publicații: cărți (8): C Strugaru, I. Hoffman, „Calculatoare automate si programare”, 1967; C. Strugaru, I. Jurca, „Echipamente periferice”, 1973; C. Strugaru, A. Soceneanțu, V. Popovici, „Programarea si utilizarea calculatoarelor”, 1974; C. Strugaru, „Echipamente periferice si transmiterea datelor”, 1979; C. Strugaru, T. Muresan, „Microprocesorul 8080 in aplicatii”, 1981; C. Strugaru, M. Popa, „Microprocesoare pe 16 biti”, 1992, C. Strugaru, „Sisteme de comunicatii digitale”, 2000; C. Strugaru, „Calculatoare. Subsistemul de intrare-iesire”, 2001.

Lucrări științifice: (53); Îndrumătoare de lucrări practice, proiectare și culegeri de probleme(7);

Contracte de cercetare (20); Invenții, inovatii(11).

Activitatea științifică: orientată spre proiectarea și realizarea unui calculator numeric de mare viteză; elaborarea de noi organizări logice pentru unitățile de comandă microprogramate; cercetarea, proiectarea și realizarea unor echipamente și instalații din categoria testoarelor, cerute de diferite întreprinderi; calculatoarele bazate pe microprocesoare, inițial orientate spre aplicații industriale, apoi spre calculatoarele personale(1978); implementarea microcalculatoarelor bazate pe microprocesorul 8080, în configurație extinsă; interconectarea unor mini și microcalculatoare; achiziția de semnale; transmisia și recepția semnalelor modulate pe semnale de radiofrecvență; coordonarea de subteme privind sistemul de comandă al roboților industriali, s.a.

Președinte al Subcomisiei „Sisteme Generale și Cibernetică” a Filialei Timișoara a Academiei Române (din 1992), Membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din Romania (2005).

Ctitor și fondator al Școlii de Calculatoare din Politehnica timișoreană, membru marcant al Departamentului Calculatoare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare.

Se stinge din viață la data de 5 noiembrie 2011.