Premii

Premiul "Teza de doctorat a anului"

2005: Modelarea membrului inferior uman în vederea recuperării prin protezare elaborata de ing. Vlad Nicolae Marcovescu conducător ştiinţific: prof.dr.ing. Doina Drăgulescu.

2005: Self-Repairing Memory Arrays Inspired By Biological Processes. elaborata de ing. Lucian Adrian Prodan Conducător ştiinţific: prof.dr.ing. Mircea Vlăduţiu.

2004: Proiectarea şi implementarea sistemelor timp-real pentru aplicaţii critice de achiziţie şi prelucrare numerică de semnal elaborată de ing. Mihai Micea sub conducerea prof.dr ing. Vladimir Ioan Creţu de la Universitatea "Politehnica" din Timişoara.

2003: Contribuţii la optimizarea sistemelor structurale pentru case unifamiliale cu structură metalică, elaborată de ing. Ludovic Alexandru Fülöp sub conducerea prof.dr.ing. Dan Dubină de la Universitatea "Politehnica" din Timişoara.

2002: dr.ing. Sebastian Muntean - Universitatea "Politehnica" din Timişoara, pentru lucrarea Metode numerice pentru determinarea câmpurilor tridimensionale în rotoarele turbinelor Francis, conducãtor ştiinţific: acad. Ioan Anton.

2001: Modelarea proceselor vizuale primare, percepţia profunzimii şi integrarea contururilor, elaboratã de ing. Diana Lungeanu sub conducerea prof.univ.dr. Gheorghe I. Mihalaş de la Universitatea de Medicinã "Victor Babeş" din Timişoara şi prof.dr.ing. Ştefan Holban de la Universitatea "Politehnica" din Timişoara.