Revista

Zilele Academice Timişene 2001 - o manifestare ştiinţifică de prestigiu

Academia Româna filiala Timişoara în colaborare cu Academia de ştiinţe tehnice din România, filiala Timişoara a organizat cea de a VII-a ediţie a Zilelor Academice Timişene.

La reuşita acestei manifestări au contribuit moral si material Universitătile din Timişoara, Primăria Municipiului Timişoara, Ministerul Educaţiei si Cercetării, departamentul Cercetări şi Consiliul Judetean Timiş.

Manifestarea ştiinţifică s-a desfăşurat în perioada 24-25 mai 2001 la Timişoara, a reunit în cele 72 simpozioane tematice peste 400 specialişti din ţară si străinătate.

Subcomisia de Ştiinţa Materialelor de la Academia Română, filiala Timişoara, Academia de Ştiinţe tehnice, filiala Timişoara si Universitatea Politehnica Timişoara a organizat 19 simpozioane cu tematică din domeniile: electrotehnică, energetică, materiale inginereşti, rezistenţa materialelor, automatică, calculatoare, chimie organică şi anorganică, tehnologii de tratamente termice, tehnologii neconvenţionale.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara în colaborare Academia de Ştiinţe Medicale filiala Timişoara şi Institutul de Sănătate Publică din Timişoara a organizat 8 simpozioane cu tematica: patologie medicală, chirurgicală, pediatrică, oncologie, farmacologie, mediu si sănătate publică.

Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului în colaborare cu Societăti agricole şi zootehnice a organizat 12 simpozioane cu tematica: cultură si protecţia plantelor, procese şi tehnologii agroalimentare, biologie, management şi dezvoltare rurală, zootehnie, protecţia mediului.

Universitatea de Vest din Timişoara în colaborare cu Muzeul Banatului şi Academia Oamenilor de Ştiinţă, au organizat 22 simpozioane cu tematica: comerţ-marketing, informatică economică, micro şi macroeconomie, mecanisme monetare, financiare, lingvistică generală şi aplicată, societate şi civilizaţie în Banatul istoric, repere curriculare ale reformei învăţământului superior românesc, limbă internaţională esperanto.

Universitătile Banatul şi Tibiscus din Timişoara au organizat 12 simpozioane cu tematică: istorie, politică, comunicare, conexiunile dreptului românesc cu cel internaţional, presa între tradiţie şi tranziţie, statul de drept prezent şi viitor, fenomenologia subiectivităţii, comunicarea secolului al XXI-lea.

Comisii de specialitate din cadrul Academiei Române, filiala Timişoara au organizat 3 simpozioane cu tematica: Europa de mâine, dimensiunile politice, economice, juridice, arii protejate, omul şi mediul.

Cele 13 mese rotunde organizate au prilejuit un fructuos schimb de experienţă în domeniile: instalaţiilor în construcţii, mecatronică, fizică fundamentală şi aplicată, protecţia mediului, dicţionar etimologic al limbii române, astronomie, rezistenţa materialelor, informatizarea bibliotecilor.

Academia Română Academia de Ştiinţe Tehnice din România
Filiala Timişoara

Toma Dordea
Marin Truşculescu
Tel/Fax:056-195527