Revista

Preocupări în ingineria materialelor

Cea de a VII-a editie a Zilelor Academice Timişene din 24-25 mai 2001, desfăşurată la Timişoara a dat ocazia specialiştilor din ingineria materialelor să facă un fructuos schimb de noutăţi şi informaţii tehnice.

Cele două simpozioane organizate cu acest prilej de către subcomisia Ştiinţa Materialelor de la Academia Română filiala Timişoara, de Universitatea Politehnica din Timişoara şi de către filiala din Timişoara a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România au reunit cadre didactice şi cercetători din ţară şi din străinătate.

În cadrul Simpozionului Materiale avansate, tratamente termice şi managementul calităţii (MATTMC-01) s-au susţinut 56 valoroase lucrări în secţiile:

Simpozionul "Noutăţi în sudare şi procese conexe" a fost onorat de prezenţa specialiştilor cu 20 lucrări ştiinţifice.

S-au remarcat studiile şi cercetările privind:

Ţinuta academică a lucrărilor prezentate, discuţiile ample purtate între specialişti şi schimbul de experienţă au constituit o reuşită a acestor manifestări ştiinţifice.

Editarea volumului şi al CD-ului pentru lucrările simpozionului MATTMC'01.

Informaţii detaliate: Marin Truşculescu tel/fax: 056/195527.


Prof.dr.ing. Marin Truşculescu
Academia de Ştiinţe Tehnice din România
Filiala Timişoara