Revista

Evenimente Ştiinţifice din domeniul construcţiilor

Lucrările "Zilelor Academice Timişene" - Comisia de infrastructuri pentru transporturi

Comisia infrastructuri pentru transporturi a editat în cadrul "Zilelor academice timişene", editia VII-a (24-25 mai 2001) două volume cu lucrările conferinţei. Cele 95 de lucrări din domeniul drumurilor, căilor ferate şi a podurilor, într-o prezentare grafică deosebită, se extind pe 700 de pagini. La lucrările simpozionului au participat peste 150 de participanţi din toată ţara. Conferinţa a fost precedată de un moment de reculegere în memoria mult regretatului academician prof.dr.ing. Laurenţiu Nicoară.

Volumele se pot obţine de la dl. conf.dr.ing. Florin Belc - APDP Timişoara.

Interes internaţional pentru cercetările efectuate în cadrul Centrului de excelenţă "CEMSIG" - Centrul pentru cercetare în mecanica materialelor şi mecanica structurilor

Doctor Gianfranco De Matteis de la Univeristatea "Federico II" din Neapole, în cadrul proiectului European COST C12 şi Dl Xianghe-Dai, doctorand la Universitatea din Manchester, în cadrul unui acord bilateral de cooperare participă în perioada 14.07-30.07.2001 la programul de încercări experimentale privind rezistenţa seismică a clădirilor de locuit cu structură din profile de oţel formate la rece. Programul de încercări se derulează în cadrul proiectului CNCSIS - Banca Mondială "Siguranţa la cutremur a construcţiilor din România în zone cu mişcări seismice puternice" (Director Prof.Dr.Ing. Dan Dubină).

A patra conferinţă internaţională "Poduri peste Dunăre 2001"

În perioada 13-15 septembrie are loc la Bratislava - Slovacia, a 4-a conferinţă internaţională "Poduri peste Dunăre". La conferinţă participă toate ţările riverane Dunării, Universitatea "Politehnica" din Timişoara fiind membru fondator al acestei prestigioase manifestări ştiinţifice internaţionale. Dunărea, cu o lungime totală de 2857 km este al doilea fluviu ca lungime din Europa, traversând opt ţări: Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Yugoslavia, România, Bulgaria şi Ucraina. Din toate ţările riverane, România are cel mai lung acces la fluviu: 1075 km (din care 225 pe teritoriul românesc); pe această distanţă există doar 6 treceri (pentru informaţii suplimentare sau o eventuală participare se contactează Prof.Dr.Ing. Radu Bancilă - Email: rbancila@ceft.utt.ro; tel: 056/192957).

Colocviu franco-român în domeniul activităţilor de cercetare, normare tehnică şi aplicare a soluţiilor constructive pentru structuri mixte din oţel-beton.

În perioada 14-16 septembrie 2001 va avea loc în cadrul Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură de la Universitatea "Politehnica" din Timişoara, cu sprijinul Centrului Cultural Francez, un colocviu privind ultimele rezultate în activitatea de cercetare şi normare tehnică din domeniul construcţiilor mixte oţel-beton, respectiv analiza oportunităţilor şi posibilităţilor de aplicare a acestor soluţii în România. Participă o delegaţie de opt specialişti din Franţa, condusă de Prof. Jean-Marie Aribert de la INSA-Rennes, invitaţi din zona balcanică, specialişti din ţară (pentru informaţii suplimentare se contactează Conf.Dr.Ing. Daniel Grecea - email: daniel@constructii.west.ro; tel/fax: 056/192970).

Reuniunea Comisiei tehnice nr. 10 a ECCS - Convenţia Europeană de Construcţii Metalice şi Programul Leonardo "CESTRUCO"

În perioada 19-21 octombrie 2001 se desfăşoară la Timişoara, în organizarea CEMSIG - "Centrul pentru Cercetare în Mecanica Materialelor şi Mecanica Structurilor", la Facultatea de Construcţii şi Arhitectură a Universităţii "Politehnica" din Timişoara reuniunea de lucru semestrială a comisiei tehnice nr. 10 "Îmbinări Structurale" din cadrul ECCS. Asociat cu această acţiune se va desfăşura şedinţa de coordonare şi evaluare din cadrul programului Leonardo "CESTRUCO", dedicat promovării normelor europene în domeniul îmbinărilor construcţiilor metalice. La reuniune vor participa cca. 30 de specialişti din ţările comunitare şi asociate (pentru informaţii suplimentare se contactează Prof. Dr. Ing. Dan Dubină - email: dubina@constructii.west.ro; tel/fax: 056/192970).

60 de ani de învăţământ superior de construcţii în Timişoara

Facultatea de Construcţii aniversează, vineri 16 noiembrie, printr-o sesiune jubiliară, 60 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Construcţii. Concomitent va avea loc şi sărbătorirea d-lui acad. prof.dr.h.c. DAN MATEESCU (n. 1911). Sunt invitaţi absolvenţii tuturor promoţiilor facultăţii. Cu această ocazie se va edita şi un volum omagial. Participanţii la acest eveniment deosebit se pot înscrie la adresa: Prodecan Prof. Radu Bancilă, Str. Tr. Lalescu 2 A / 1900 TIMIŞOARA, Fax: 056:193.110 si E-Mail: icdean@ceft.utt.ro