Revista

Centre de Cercetare recunoscute de către CNCSIS

la Universitatea "POLITEHNICA" din Timişoara în urma competiţiei din anul 2001

Nr.
crt.
Denumire Director Facultate Tip centru cercet
1. CENTRE DE CERCETARE PENTRU MECANICA MATERIALELOR ŞI SIGURANŢA STRUCTURILOR CEMSIG Prof.dr.ing.Dubină Dan Construcţii şi arhitectură Excelenţă
2. VIBROPERCUŢII ŞI VIBRAŢII MECANICE Prof.dr.ing.Brîndeu Liviu Mecanică B
3. INFRASTRUCTURI PENTRU CONSTRUCŢII ŞI TRANSPORTURI Prof.dr.ing.Marin Marin Construcţii şi arhitectură C
4. NOI SISTEME DE REGLAJ INTELIGENT AL MIŞCĂRII CU MAŞINI ELECTRICE Prof.dr.ing.Atanasiu Gheorghe Electromecanică C
5. CENTRU DE CERCETARE ÎN INGINERIE ECONOMICĂ Prof.dr.ing. Dumitrescu C-tin Dan Management în industrie şi transporturi C
6. MAŞINI ŞI SISTEME HIDROPNEUMATICE Prof.dr.ing.Bălăşoiu Victor Mecanică C
7. CENTRUL DE CERCETARE ÎN INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII CCIC Prof.dr.ing.Retezan Adrian Construcţii şi arhitectură C
8. ANALIZA REGIMURILOR DE FUNCŢIONARE A SISTEMELOR ELECTRICE DE PUTERE Prof.dr.ing.Nemeş Mircea Electromecanică C
9. CENTRU DE CERCETARE PENTRU MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE TERMICE, TRANSPORTURI ŞI COMBATEREA POLUĂRII Prof.dr.ing. Negrea Virgil Mecanică C
10. CALITATEA ÎN TRANSMISII MECANICE, MECANICĂ FINĂ ŞI MECATRONICĂ Prof.dr.ing.Perju Dan Mecanică C
11. CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ÎN AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Prof.dr.ing.Preitl Ştefan Gheorghe Automatică şi calculatoare C
12. CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU MATERIALE ŞI STRUCTURI - CES-MAST Prof.dr.ing.Stoian Valeriu Construcţii şi arhitectură C
13. CENTRU DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PENTRU MODELAREA, PROIECTAREA ŞI URMĂRIREA COMPORTĂRII LUCRĂRILOR HIDROTEHNICE, HIDROEDILITARE, HIDROAMELIORATIVE DE PROTECŢIE A APEI ŞI A SOLULUI Prof.dr.ing.Ion Michael Hidrotehnică C
14. OPTIMIZĂRI ÎN INDUSTRIA MATERIALELOR Conf.dr.ing.Vasiu Teodor Inginerie Hunedoara C
15. CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN INSTRUMENTAŢIE, MĂSURI ŞI COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICĂ Prof.dr.ing.Ignea Alimpie Electronică şi telecomunicaţii C
16. INGINERIE INTEGRATĂ - CCII Prof.dr.ing.Draghici George mecanică C
17. ELECTRONICA SISTEMELOR INDUSTRIALE INTELIGENTE Prof.dr.ing.Ciugudean Mircea Electronică şi telecomunicaţii C