Revista

Preocupări în domeniul Studiului Vibraţiilor şi Zgomotelor

Multe activităţi desfăşurate de diferite colective din Universitatea "Politehnica" din Timişoara se referă la realizarea unor colaborări cu industria pentru utilizarea sau reducerea vibraţiilor şi zgomotelor.

Activitatea de cercetare ştiinţifica în domeniul vibraţiilor şi zgomotelor este însa dezvoltata cu precadere în cadrul centrului de cercetare VIBROPERCUŢII ŞI VIBRAŢII MECANICE recunoscut de CNCSIS pentru competenţa în subdomeniile:

  1. interacţiuni percutante şi vibropercutante;
  2. vibraţii mecanice;
  3. acustică tehnică

Centrul de cercetare grupează personalităţi ştiinţifice şi tineri cercetători, angajaţi în activitatea ştiinţifică de performanţă, fiind axată pe tradiţia de cercetare existentă în domeniul vibraţiilor, vibropercuţiilor şi acustica tehnică.

Principalele activităţi desfăşurate se referă la următoarele obiective:

Centrul promovează sub egida Universitaţii "Politehnica" Timişoara acţiuni de cooperare cu agenţi economici, universităţi, unităţi de cercetare, camera de comert şi industrie, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme. Desfăşurarea activităţii în cadrul centrului este orientată spre încheierea de granturi de cercetare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Academia Română, precum şi de contracte de cercetare cu diferite unităţi productive interesate.

Realizarea cercetărilor fundamentale şi aplicative este asigurată de dotarea cu aparatură de înaltă performanţăa a laboratoarelor centrului. În condiţiile modernizării continue a tehnicilor de măsurare şi prelucrare a datelor experimentale de vibraţii şi zgomote, posibilităţile de efectuare a cercetării în laboratoare sunt permanent amplificate.

În ultima vreme, dotarea ce cuprinde toate posibilităţile de efectuare a masurătorilor de vibraţii şi zgomote a fost în mod esenţial restructurată şi modernizată prin susţinerea acordată datorită proiectelor, programelor şi granturilor câştigate prin competiţie, dintre care unul major finanţat de Banca Mondială. Astfel, există noi echipamente performante pentru măsurători de vibraţii ca de exemplu "Data Colector System" produs de firma Spectris-Bruel&Kjaer ce răspunde în cea mai mare măsură necesităţilor moderne de investigare, precum şi pentru tensometrie "SR-Spider-8".

In plus, pentru măsurarea şi înregistrarea nivelelor de zgomot şi vibraţii există posibilităţi de utilizare a unor aparate în mare parte produse de firma Bruel şi Kjaer ca de exemplu: 2237 Controller Integrating Sound Level Meter, etc.

În mod curent se fac teste şi experimente privind nivelul de zgomot şi vibraţii produse de maşini şi utilaje, pentru estimarea performanţelor sau pentru reducerea poluării mediului înconjurător. Această activitate de amploare deosebită s-a desfăşurat iniţial în cadrul unor contracte de cercetare cu intreprinderi şi instituţii interesate iar în ultima perioadă cu precădere sub formă de proiecte, programe şi granturi.


Prof.dr.ing. Liviu BRÎNDEU
Academia de Ştiinţe Tehnice din România - Filiala Timişoara