Revista

Premiul pe anul 2000
Teza de Doctorat a anului

În dorinţa de a stimula cercetarea ştiinţifică şi de pregătire superioară prin doctorat s-a propus iniţierea unor măsuri stimulatorii:

Drept urmare se acordă un premiu pentru o teză de doctorat susţinută la una din facultăţile Universităţii "Politehnica" Timişoara.

Premiul constă din tipărirea lucrării de doctorat aprobată de plenul filialei şi difuzarea ei în cadrul specialiştilor şi bibliotecilor tehnice.

Pentru anul 2000 s-au solicitat propuneri pentru teze de doctorat susţinute la Facultatea de Automatică şi Calculatoare de la Universitatea "Politehnica" Timişoara.

Propunerile conducerii facultăţii au fost analizate de specialişti ai filialei şi pe baza votului unanim s-a acordat pe anul 2000 premiul pentru teza de doctorat: Modelarea proceselor vizuale primare, percepţia profunzimii şi integrarea contururilor elaborată de ing. Diana Lungeanu sub conducerea prof. dr. Gheorghe I. Mihalaş şi prof. dr.ing. Ştefan Holban.

Felicitări conducătorilor de doctorat şi autorului tezei de doctorat premiate.

Primul stimulent a fost lansat şi constituie o provocare pentru doctoranzi şi conducătorii de doctorat spre a obţine rezultate valoroase în cercetare şi pentru a concura la premiul anual acordat de ASTR, filiala Timişoara.

Prof.dr.ing. Marin Truşculescu
Academia de Ştiinţe Tehnice din România - Filiala Timişoara