Revista

Teze de doctorat susţinute în anul 2001 în Facultăţile Universităţii "Politehnica" din Timişoara

Nr.
crt.
Nume doctorand Nume conducător Titlul tezei Facultatea /
Data susţinerii
1 Jula Mihaela Prof.dr.ing. Madaras Lucian Optimizarea performantelor functionale limita ale transmisiilor tangentiale cu elemente flexibile Mecanica
12.01.2001
2 Silea Ioan Prof.dr.ing. Dragomir Toma Contributii la modelarea si sinteza sistemelor de conducere a masinilor de echilibrat cu lagare magnetice si antrenare cu motoare cu relucranta comutata Automatica si calculatoare
13.01.2001
3 Crisan Silviu Prof.dr.ing. Pop Eugen Modele generale de studii ale influentei perturbatiilor fizice locale asupra spectrului de vibratie ale rezonatoarelor piezoelectrice Electrotehnica
17.01.2001
4 Popescu Daniela Prof.dr.ing. Wehry Andrei Utilizarea betonului fibrat în lucrari de îmbunatatiri funciare Hidrotehnica
19.01.2001
5 Galeriu Dorin Cezar Prof.dr.ing. Gyulai Francisc Aplicatiile efectului COANDA la turbinele hidraulice Mecanica
25.01.2001
6 Stoicescu George Prof.dr.ing. Mateescu Dan Contributii la studiul interactiunii vehiculelor privind sporirea sigurantei circulatiei si optimizarea cheltuielilor de întretinere a caii Constructii
07.12.2001
7 Urdea Mircea Prof.dr.ing. Bagiu Lucian Cercetari privind îmbunatatirea caracteristicilor metrologice ale sistemelor de control activ pe masini de rectificat natural exterior Mecanica
09.02.2001
8 Dodoc Aurelian Prof.dr.ing. Perju Dan Analiza, sinteza si optimizarea sistemelor optice variafocale Mecanica
16.02.2001
9 Racoceanu Cristinel Prof.dr.ing. Ungureanu Corneliu Contributii privind studiul genezei si  dispersiei maselor rezultate la arderea lignitilor inferiori în CTC Rovinari Mecanica
23.02.2001
10 Lesam Doru Prof.dr.ing. Vasilievici Alexandru Asupra implementarii echipamentelor cu logica programata pentru comanda unei statii de etalonat contoare de energie electrica cu achizitia erorii Electrotehnica
23.02.2001
11 Beju Constantin Prof.dr.ing. Negrea Virgiliu Studii si cercetari privind ameliorarea producerii frigului prin absorbtie Mecanica
16.03.2001
12 Militaru Elena Rodica Prof.dr.ing. Gligor Octavian Arcuri elicoidale cu geometrie variabila Mecanica
16.03.2001
13 Bungescu Sorin Tiberiu Prof.dr.ing. Stefan Constantin Studii si cercetari privind distributia tensiunilor pe suprafata cormanei de tip lamelar în vederea modelarii si optimizarii constructiei Management in productie si transporturi
23.03.2001
14 Sereteanu Nicolae Prof.dr.ing. Ungureanu Cornel Contributii privind optimizarea distributiei si utilizarii gazelor naturale cu aplicatie la orasul Timisoara Mecanica
06.04.2001
15 Hensen Mihai Prof.dr.ing. Babeu Tiberiu Consideratii asupra fluajului otelurilor  termorezistente în conditii de temperatura variabila Mecanica
06.04.2001
16 Bratu Ion Prof.dr.ing. Brindeu Liviu Contributii privind studiul vibropercutiilor în angrenajele cilindrice cu dinti drepti Mecanica
09.04.2001
17 Mitrofan Marius Ion Prof.dr.ing. Costescu Ion Contributii la studiul si realizarea abilitarii drumurilor utilizând tehnologii eficiente Constructii
20.04.2001
18 Klumpner Christian Prof.dr.ing. Boldea Ion Noi contributii la tehnologia convertoarelor de frecventa de tip matriceal Electrotehnica
27.04.2001
19 Prada Marcel Florina Prof.dr.ing. Gioncu Victor Influenta rigiditatii la torsiune cu încovoiere la calculul spatial al structurilor din beton armat Constructii
04.05.2001
20 Caleanu Catalin Prof.dr.ing. Toma Constantin Recunoastere faciala bazata pe procesare neuronala paralela cu metoda operatorului de interes Electronica si telecomunicatii
04.05.2001
21 Simu Georgeta Maria Prof.dr.ing. Lupea Alfa Contributii la sinteza unor coloranti directi cu afinitate pentru fibrele celulozice Chimie industrialã
04.05.2001
22 Belega Daniel Cornel Prof.dr.ing. Ciugudean Mircea Contributii la testarea convertoarelor analog-numerice Electronica
12.05.2001
23 Crivacucea Codruta Prof.dr.ing. Dragulescu Doina Probleme privind amortizarea vibratiilor produse în procesul prelucrarilor mecanice Mecanica
18.05.2001
24 Babeu Radu Prof.dr.ing. Boldea Ion Contributii la identificarea momentului de inertie, a parametrilor electrici si a pierderilor mecanice la masini de inductie mari Electrotehnica
18.05.2001
25 Bej Adrian Prof.dr.ing. Gyulai Francisc Optimizarea constructiei turbinelor eoliene cu autoplafonare de putere si frânare aerodinamica Mecanica
21.02.2001
26 Gacsadi Alexandru Prof.dr.ing. Tiponut Virgil Contributii la conducerea adaptiva a robotilor prin prelucrarea informatiei vizuale utilizând retele neuronale celulare Electrotehnica
24.04.2001
27 Guler Sorin Paul Prof.dr.ing. Wehry Andrei Optimizarea amenajãrilor de irigatii folosind energie neconventionala Hidrotehnica
24.04.2001
28 Stoica Florin Stefan Prof.dr.ing. Man Teodor Studii de drenaj pentru stabilirea solutiilor tehnico-economice de amenajare a terenurilor cu exces de umiditate Hidrotehnica
24.05.2001
29 Popovici Marinela Gabriela Prof.dr.ing. Csunderlik Carol Studii în domeniul netinoizilor cu aplicatii biologice Chimie industriala
01.06.2001
30 Popa Radovan Smaranda Prof.dr.ing. Brindeu Liviu Cercetari privind vibratiile solidului deformabil supus actiunilor dinamice percutante Mecanica
12.06.2001
31 Goanta Ion Prof.dr.ing. Costescu Ion Contributii la studiul si realizarea unor noi tehnologii eficiente pentru obtinerea de bitumuri rutiere neparafinoase de buna calitate Constructii
13.06.2001
32 Popescu Corneliu Prof.dr.ing. Vladutiu Mircea Contributii privind cresterea testabilitatii si fiabilitatii sistemelor de securitate Automatica si calculatoare
15.06.2001
33 Ciorba Ioan Prof.dr.ing. Iclanzan Tudor Cercetarea procesului de auto-fretare a tevilor de artilerie Mecanica
15.06.2001
34 Ilea Radu Prof.dr.ing. Brindeu Liviu Dinamica sitelor utilizate în constructia masinilor agricole Mecanica
18.06.2001
35 Zmaranda Doina Rodica Prof.dr.ing. Cretu Vladimir Contributii privind proiectarea si dezvoltarea aplicatiilor timp real utilizând PLC-uri Automatica si calculatoare
22.06.2001
36 Tarca Radu Prof.dr.ing. Kovacs Francisc Utilizarea informatiilor cu privire la situarea efectorului final achizitionate prin senzori, în vederea conducerii în timp real a robotilor Mecanica
22.06.2001
37 Luca Gheorghe Prof.dr.ing. Dragulescu Doina Consideratii asupra încercarilor de laborator la vibratii Mecanica
22.06.2001
38 Anghel Cornelia Victoria Prof.dr.ing. Holban Stefan Contributii de identificare online a sistemelor utilizând serii de functii temporare Automatica si calculatoare
23.06.2001
39 Popescu Daniela Prof.dr.ing. Dobre Ionel Studii si cercetari privind comportarea materialelor compozite la solicitari statice si variabile Mecanica
27.06.2001
40 Boruga Gabriel Prof.dr.ing. Trusculescu Marin Cercetari privind elaborarea si caracterizarea unor aliaje amorfe feroase folosite în electronica si electrotehnica Mecanica
06.07.2001
41 Anghelescu Valeriu Prof.dr.ing. Brindeu Liviu Utilizarea metodelor aproximative în studiul sistemelor vibropercutante. Metode si programe de calcul ale miscarilor vibropercutante Mecanica
06.07.2001
42 Dragna Octavian Prof.dr.ing. Budisan Nicolae Contributii la studiul unor convertoare de putere cu comportament neliniar si haotic Automatica si calculatoare
27.07.2001
43 Goraev Vladimir Prof.dr.ing. Stoian Valeriu Contributii la alcatuirea si calculul podurilor din dale continue Constructii
07.09.2001
44 Matica Liliana Prof.dr.ing. Sora Constantin Contributii privind analiza sistemelor trifazate în regimuri sinusoidal nesimetric si periodic nesinusoidal Electrotehnica
20.09.2001
45 Balekics Georgeta Prof.dr.ing. Dumitrescu Constantin Contributii privind organizarea unei manufacturi de dantela unicat si de serie mica Management in productie si transporturi
21.09.2001
46 Duma Virgil Florin Prof.dr.ing. Perju Dan Contributii la analiza si sinteza sistemelor de scanare Mecanica
28.09.2001
47 Panoiu Manuela Prof.dr.ing. Nanu Aurel Simularea unor procese pe baza modelarii instalatiei cuptorului trifazat cu arc electric si actiune directa Mecanica
02.10.2001
48 Gruescu Lucian Prof.dr.ing. Nanu Aurel Contributii la studiul regimului tranzitoriu din circuitul electric al cuptorului de inductie Mecanica
13.10.2001
49 Tatucu Iancu Prof.dr.ing. Nanu Aurel Contributii la modelarea arcului electric si a câmpului termic la procedeele de sudare prin topire în medii de gaze protectoare Mecanica
13.10.2001
50 Radovet Radu Prof.dr.ing. Iovi Aurel Contributii la studiul valorificarii zeolitilor naturali indigeni cu aplicatii în industria îngrasamintelor complexe Chimie industriala
19.10.2001
51 Mihu Tamara Prof.dr.ing. Ivan Marin Contributii la studiul stabilitatii structurilor sandwich Constructii
26.10.2001
52 Iancului Dumitru Prof.dr.ing. Stefan Constantin Cercetari privind stabilirea interdependentei dintre parametrii constructivi si functionali ai dispozitivelor de stropit electrostatic si eficienta tratamentelor Management in productie si transporturi
31.10.2001
53 Ogarcin Geraldine Prof.dr.ing. Savii George Metode de proiectare orientate pe proces pentru sistemele 3D CAD/CIM de înalta performanta Mecanica
09.11.2001
54 Fara Horatiu Prof.dr.ing. Savii George Contributii la o solutie orientata spre obiecte pentru dezvoltarea unui sistem integrat de proiectare Mecanica
09.11.2001
55 Frigura Iliasa Florin Prof.dr.ing. Vasilievici Alexandru Contributii la studiul performantelor energetice ale echipamentelor de protectie contra supratensiunilor care utilizeaza variatoare pe baza de ZnO Eletrotehnica
10.11.2001
56 Achim Mirela Prof.dr.ing. Mateescu Dan Studiu privind calculul si comportarea grinzilor metalice cu goluri în inima cu placa de beton armat a planseului Constructii
29.11.2001
57 Asztalos Tibor Prof.dr.ing. Nafornita M Contributii la compresia în domeniul transformatelor wavelet a semnalelor audio Electronica si telecominicatii
30.11.2001
58 Pecican Arseniu Prof.dr.ing. Negrea Virgil Studiul si cercetarea unui motor cu aprindere prin scânteie functionând cu gaze petroliere într-un sistem cu utilizarea cât mai completa a energiei gazelor petroliere Mecanica
07.12.2001
59 Safta Voicu Prof.dr.ing. Nanu Aurel Contributii la sudarea MIG în impulsuri de curent a aliajului AIMgSI0,5 Mecanica
07.12.2001
60 Gubencu Dinu Prof.dr.ing. Nichici Alexandru Îmbunatatirea performantelor sistemelor pneumatice de control activ în procesele de rectificare Mecanica
14.12.2001
61 Olariu Mihai Prof.dr.ing. Babeu Tiberiu Studii si cercetari de analiza structurilor portante ale instalatiilor de ridicat în vederea prelungirii functionarii acestora peste durata de viata normala Mecanica
15.12.2001
62 Vilceanu Lucia Prof.dr.ing. Babeu Tiberiu Consideratii la studiul efectului de compresiune locala asupra durabilitatii sistemelor din cablurile de otel Mecanica
15.12.2001
63 Barboi Alexandru Prof.dr.ing. Negrea Virgil Contributii la studiul si cercetarea unui motor cu aprindere prin comprimare, dupa procedeul diesel-gaz, alimentat cu gaze petroliere Mecanica
15.12.2001
64 Traicu Rodin Prof.dr.ing. Ungureanu Cornel Sistem de mentenanta predictiv la agregatele energetice de baza (cazan-turbina) cu aplicatie la cazanul de 420 t/h Mecanica
21.12.2001
65 Agapie Mihai Prof.dr.ing. Negrea Virgil Sistem de programare a interactiunii motor cu piston-turbosuflanta si racitorul aerului de supraalimentare Mecanica
07.12.2001
66 Balas Marius Prof.dr.ing. Ciugudean Mircea Regulatoare fuzzy interpolative adoptive cu aplicatii în constructia vagoanelor de calatori Electronica si telecomunicatii
07.12.2001
67 Coifan Viorel Prof.dr.ing. Strugaru Crisan Contributii la optimizarea performantei raportata la dependabilitate a sistemelor multiprocesor cu memorie protejata Automatica si calculatoare
20.12.2001
68 Dragomir Daescu Dan Prof.dr.ing. Brindeu Liviu Aplicatii ale sensibilitatii sistemelor dinamice Mecanica
19.12.2001
69 Gyorodi Robert Prof.dr.ing. Holban Stefan Contributii la selectarea caracteristicilor în procesul de recunoastere si interpretare a imaginilor Automatica si calculatoare
20.12.2001