Revista

INFO ASTR TIMIŞOARA nr. 3

Ştiinţa românească şi integrarea europeană

[Detalii]

Conducători Ştiinţifici de Doctorat din I.O.D. Universitatea "Politehnica" Timişoara

[Detalii]

In memoriam "Victor Romulus ANCUŞA" 17 martie 1942 - 11 iulie 2002

Poporul nostru are plăcerea ca întotdeauna să aibă de a face cu oameni care înţeleg lucrurile la care s-au gândit, pe care vreau să le înfăţişeze şi îi învrednicesc cu o formulă atât de frumoasă a omului de înţeles. A omului care nu vorbeşte în zadar, care nu ajunge la rezultate neaşteptate, a omului care convinge nu prin vorbe ci prin fapte. [Detalii]

Societatea Comercială CONSTRUCŢII METALICE BOCŞA S.A.

Certificată documentar încă din 1719, când turnătoria de fontă producea piese turnate pentru Curtea Imperială din Viena, Societatea de construcţii metalice S.C. C.M.B.-S.A. Bocşa a trecut prin mai multe stadii de dezvoltare. [Detalii]